Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bristfälliga gjutningsarbeten försenar öppnandet av Götatunneln

Vid en inspektion av arbetet med förstärkningen i Götatunneln har Trafikverket kunnat konstatera brister av den senaste gjutningen. Detta gör att Götatunneln inte kan öppna för full kapacitet den 26 september som planerat.

Uppdatering 2021-10-05

Vår entreprenör arbetar med bilning för att få bort den del av gjutningen som ansågs bristfällig. Vi inväntar samtidigt provsvar från kärnborrningar som är viktiga för att bedöma omfattningen av reparationsbehovet och därefter valet av produktionsmetod. Om cirka 2 veckor beräknar vi ha den information vi behöver för att kunna bedöma sluttiden för arbetet och ge ett datum för när tunneln kan öppna som vanligt igen.

- Vi förstår att många är frustrerade över situationen och vi gör allt vi kan för att bli färdiga så snart som möjligt, samtidigt är det viktigaste att vi kan öppna en säker anläggning, säger Markus Rangmar, delprojektledare för deletapp Kvarnberget.

Trafikverket har vid inspektion av förstärkningsarbetet i Götatunneln upptäckt bristfälligt utförda arbeten av vår entreprenör. Efter möte med experter kan vi konstatera att den senaste gjutningen till stora delar måste göras om. Götatunneln kommer därför ha fortsatt dubbelriktat trafik i det södra tunnelröret och kan inte öppna den 26 september som planerat.

- Det är tråkiga besked vi tvingas ge göteborgarna idag, men det viktigaste är att vi öppnar en trygg och säker tunnel, säger Markus Rangmar, delprojektledare för deletapp Kvarnberget. Vi har hela tiden följt arbetet och vår entreprenör har tidigare gjort flera gjutningar i förstärkningsarbetet utan anmärkningar, men det är alltså den senaste gjutningen som brister och då måste detta åtgärdas innan tunneln kan öppna.

För att åtgärda bristerna inleds nu arbetet med att bila ner betongen för att få en detaljerad bild över vad som behöver göras. Detta arbete beräknas ta cirka tre veckor. Därefter kommer arbetet med att åtgärda bristerna att inledas och vi kan göra en mer detaljerad bedömning av när vi kan öppna det avstängda tunnelröret igen.

Götatunneln förstärks för att bära Västlänken

Västlänken passerar Götatunneln på två ställen, vid Kanaltorget och Otterhällan, och på dessa platser behöver vi genomföra förstärkningsåtgärder för att Götatunneln ska klara av att bära tyngden av Västlänken. Den senaste gjutningen vid Kanaltorget behöver nu göras om.

Så påverkas trafiken

Under förstärkningsarbetet har vi dubbelriktat trafiken i Götatunnelns södra tunnelrör. Trafiklösningen har visat sig fungera bra och vi behåller därför den lösningen till dess att hela förstärkningsarbetet är klart.