Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kranen lyfter numrerade bitar av kanalkanten, som i sinom tid kommer på plats igen. Men då har mycket hänt och man kan åka Västlänken från Station Haga till – låt säga, Kungsbacka.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Detaljplan för Station Haga och Korsvägen har vunnit laga kraft

Stadens detaljplan för området runt Station Haga och Korsvägen har vunnit laga kraft.

Detaljplanen för området i anslutning till Station Haga har nu vunnit laga kraft. Den antogs av kommunfullmäktige den 31 januari i år. Detaljplanen omfattar stationsuppgångarna, trafikmiljön, en ny cykelparkering under mark samt en ny byggrätt inom Handelshögskolans kvarter.

Den överklagades till Mark- och miljödomstolen, men avslogs. Beslutet kunde senare överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, men när tidsfristen för detta gick ut den 29 juli hade inga överklaganden kommit in till domstolen vilket innebär att planen är lagakraftvunnen. 

Stadens detaljplan Knutpunkt Korsvägen, vid Västlänkens station Korsvägen, vann laga kraft i somras. Inga överklagande hade inkommit till Mark- och miljödomstolen efter antagandet i Kommunfullmäktige den 23 maj. Detaljplanen omfattar ny infrastruktur, nya trafiklösningar samt stadsmiljöåtgärder. 

Syftet är att göra Korsvägen till en tryggare och trevligare plats, där kollektivtrafiken får ökad kapacitet och där det blir smidigare att gå och cykla. Bland annat ingår ett cykelgarage i projektet. 

Läs mer om detalplanen för Haga

Stadsutveckling Göteborg Haga (Göteborgs stads webbplats)

Plan- och byggprojekt Haga (Göteborgs stads webbplats)

Läs mer om deltaljplanen för Korsvägen

Stadsutveckling Göteborg Korsvägenområdet (Göteborgs stads webbplats)

Plan- och byggprojekt Korsvägen (Göteborgs stads webbplats)