Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild: Elena Ellisseeva

Bild: Elena Ellisseeva

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nedtagning av träd i Allén vecka sex

Från den 4 februari påbörjas trädfällning i Allén i samband med förberedelserna för Station Haga.

Från den 4 februari påbörjas trädfällning i Allén i samband med förberedelserna för bygget av Västlänkens Station Haga. Totalt behöver cirka 30 träd nu fällas. Några av dessa träd planerades att flyttas, men visade sig vara i för dålig kondition så de kommer att tas ned.

Träden kommer när stationen är färdigbyggd att ersättas med uppskattningsvis lika många träd. Definitivt antal och var de placeras är inte helt kartlagt. Det beror delvis på hur den nya gestaltningen kommer att se ut runt stationen i slutskedet.   

För att kunna utföra arbetet säkert kommer vi att stängsla in området med byggstaket.

Arbetet kommer att göras i etapper för att minimera störningen i trafiken. Biltrafiken ska inte påverkas men om gång- och cykelbanan behöver stängas av leds cyklister och fotgängare om med hjälp av skyltning/personer på plats.  

Utöver detta fälls ett träd utanför Skattehuset, på andra sidan kanalen.

Läs mer här om arbetet med att bevara grönskan, genom flytt- och återplantering av träd, i samverkan med Göteborgs Stad