Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

På måndag planeras flera förberedande arbeten att starta på Rosenlundsgatan.

På måndag planeras flera förberedande arbeten att starta på Rosenlundsgatan.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ledningsomläggningar påbörjas i Rosenlund måndag

Fortsatta ledningsomläggningar i Rosenlund planeras sätta igång på måndag. De krävs för fortsatt arbete med Västlänken. Framkomligheten begränsas på gatan. Från Esperantoplatsen planeras infarten att stängas från 25/2 till 8/3. Rosenlundsbron är öppen.

Trafikverkets entreprenör har nu av Göteborgs Energi AB anvisats en tid för att kunna utföra fortsatta ledningsarbeten på Rosenlundsgatan.  Under den tid gatan är stängd från Esperantoplatsen kommer Rosenlundsbron att vara öppen för trafik in till Rosenlundsgatan via Hvitfeldtsplatsen.

Med start nu på måndag inleds därför enligt den preliminära planen ett första arbete med att gräva upp en yta på vänster sida gatan, sett från Hvitfeldtsplatsen. Detta förutsatt att alla tillstånd är på plats.

För att tillstånd ska kunna ges måste det finnas en plan för hur bilar, cyklister, fotgängare och leveranser/kunder/besökare till verksamheterna ska komma fram. 

Schaktet går delvis över parkeringarna på vänster sida ovanför Boplats (avstängda nu) och löper till närheten av Boplats/The Book Corners övre hörn. Inom kort kommer här en skiss som visar hur schaktet/schakten ska anläggas.  

Trottoaren och ett körfält kommer att spärras av. Rosenlundsgatan blir därmed avsmalnad till ett körfält och all gång- och cykeltrafik leds om till den norra sidan, på trottoaren längs med husväggen. Det arbetet planeras pågå i cirka sex veckor.

Samtidigt pågår, förutsatt att tillstånd ges, ett annat men närliggande förberedande arbete. Det utförs av Göteborgs Energi AB, och kräver att Esperantoplatsen stängs för infart från 25/2 till 8/3.

Läs mer här.