Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Schaktningsarbeten gör att det blir trafikomläggningar och förändringar i Alléstråket.

Schaktningsarbeten gör att det blir trafikomläggningar och förändringar i Alléstråket.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Schaktarbeten påverkar trafiken i Allén

Schaktarbeten har påbörjats i Alléstråket vid Pusterviks parkering. Trafiken i väst- och östgående riktning kommer att upprätthållas under hela byggperioden.

Under cirka 4 veckor i mars-april kommer ett körfält att vara avstängt i Nya Allén mellan Raul Wallenbergs gata och Sprängkullsgatan pga ledningsarbeten. Även cykelbanan i Allén kommer att påverkas och cyklister hänvisas till cykelbanan norr om Nya Allén.

Sprängkullsgatan stängs permanent mellan Nya Allén och Parkgatan 4:e maj. Då går det inte längre att köra rakt fram från Sprängkullsgatan mot Rosenlundsbron eller svänga vänster mot Järntorget. Man kan inte heller nå Sprängkullsgatan från Nya Allén. Däremot är det fortsatt möjligt att svänga till höger in på Parkgatan från Sprängkullsgatan.

Nya Allén/ Norra Allégatan flyttas i sidled under våren, trafikpåverkan blir det endast när man ansluter den nya sträckningen. Två körfält kommer att upprätthållas.

Framkomligheten för gång- och cykel kommer att upprätthållas i alla riktningar, gående och cyklister kommer att ledas förbi arbetsområdet i olika skeden.

Sprängkullsgatans norra del, från Haga Östergata ned mot Alléstråket, stängs för biltrafik, hösten 2020 och 1,5 år framöver.

Spårvägstrafiken i Nya Allén stängs i fyra veckor från 8 juli 2019 och under 17 veckor sommaren 2020.