Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Från den 25/2 beräknas Rosenlundsgatans infart från Esperantoplatsen att stängas max två veckor.

Från den 25/2 beräknas Rosenlundsgatans infart från Esperantoplatsen att stängas max två veckor.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Påverkan på Rosenlundsgatans trafikflöde

Området kring Rosenlund berörs av arbeten med Västlänken, vilket påverkar trafikflödena. Gatan stängs i perioder för genomfart. Trafikanter följer skyltning på plats.

Förutsatt att alla tillstånd är på plats planeras arbetena utföras enligt nedanstående tidsschema:

25/2 stängs infart till Rosenlundsgatan via Esperantoplatsen tillfälligt, som längst till 8/3. Göteborgs Energi gör ett förberedande arbete i gatan. 

När det arbetet är slutfört öppnas gatan för genomfart från Esperantoplatsen, men på grund av fortsatt arbete med ledningsomläggningar, kommer framkomligheten att begränsas. 

I slutet av mars monteras Rosenlundsbron ned och stängs för biltrafik. Den tas åter i bruk 2023/2024. Gång- och cykel kommer att ledas om via en närliggande temporär bro. 

I samband med att Rosenlundsbron stängs för fordon kommer Hvitfeldtsplatsen framför Skattehuset att stängas av. Då nås verksamheter och garage på Rosenlundsgatan från Esperantoplatsen. Denna avstängning gäller till och med september. Gående och cyklister leds om via kajen. 

Från slutet av mars till och med september kör alltså personbilar, turistbussar och transporter in på Rosenlundsgatan via Esperantoplatsen, vänder och kör ut i en vändslinga i höjd med ICA. De kommer in i parkeringsgaragen.

Under tre veckor, efter att Hvitfeldtsplatsen stängts av, när en ny gång- och cykelbro ska monteras, kommer Sahlgrensgatans utfart mot Hvitfeldtsplatsen tillfälligt att behöva stängas. Efter det öppnas Sahlgrensgatans anslutning mot Hvitfeldtsplatsen.