Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Film om bygget av Västlänken i Haga, Rosenlund och Alléstråket

Västlänken ska underlätta resandet i Göteborgsregionen men bygget syns, hörs och påverkar trafikflöden, gång- och cykelstråk i flera områden i centrala Göteborg. Vid Alléstråket, Haga och Rosenlund schaktas det för huvudtunnel och Station Haga.

Station Haga ska vara klar 2026. Det blir tre uppgångar till stationen varav en i nya Handels på Vasagatans krön. Fram till dess ska mycket hända.

Se den första filmen (reviderad juni 19) som beskriver hur arbetet framskrider kring Haga och Rosenlund här.

 

Förutom vid Korsvägen, Kvarnberget/Centralen och Olskroken som får planskilda spår, pågår i Haga med omnejd schaktarbeten och förberedelser vid Pustervik som hägnats in, Rosenlundsgatan som stängts för genomfart och i Alléstråket.

För att kunna gräva ned till rätt djup har arbetet delats upp i flera faser. Framkomligheten i området påverkas under den första fasen, när byggarbetsplatserna etableras.

Byggarbetsplatserna inhägnas med plank och staket. Det finns spännande planer för utsmyckningen av planken.

Planer för utsmyckning av planken

Säkerheten för oskyddade trafikanter kommer att vara hög. Det kommer att finnas flera in- och utfarter för byggtrafik. Vi gör vad vi kan för att minimera störningar för handlare, verksamheter, boende och övriga i området.

Hur du gör om du drabbas av skada/störning

Området runt Rosenlundsgatan är särskilt påverkat under den första fasen av bygget. Västlänkens huvudtunnel kommer att passera under Skattehuset. Arkeologiska undersökningar behöver göras, Skattehuset förberedas och ledningar läggas om inför schaktningen.

Sprängförvarningstjänst når du som bor eller verkar i närheten av våra arbeten här. 

Läs mer om arkeologin i Västlänken.

Rosenlundsgatan stängs för genomfart den förste april till och med september. Fordon kör in från Esperantoplatsen och vänder i en vändslinga i höjd med Skattehuset. Gående och cyklister leds förbi ute på kajen. 

När arbetet på Sahlgrensgatans ände, mot Hvitfeldtsplatsen, slutförts kan trafiken åter köra in på Hvitfeldtslatsen. Då ska Rosenlundsbron monteras ned (1 april). Gående och cyklister får en temporär bro under byggtiden.

Karta körvägar in och ut ur centrum/Rosenlundsområdet när Rosenlundsbron monterats ned i början av april (2019-03-25, png-fil, öppnas i nytt fönster, 175 kB).  Kommer att uppdateras i juni.
Ny karta med tydligare anvisningar kommer måndag. 

Några parkeringsplatser vid Hvitfeldtsplatsen tas i anspråk under byggtid men garagen och infarter i området kommer att nås. Observera nybyggd p-plats på kajen bortanför Rosenlundsverket.

I Allén ska biltrafiken fortsatt gå i öst-västlig riktning men vänstersväng från Allén upp mot Sprängkullsgatan stängs.

I maj beräknas fas två i detta område att inledas och byggområdet förändras. Trafiken fortsätter gå i öst-västlig riktning men flyttas något i sidled. Gång- och cykeltrafikanter leds om vissa sträckor med hjälp av skyltar på plats.

Från den åttonde juli och fyra veckor fram planeras spårvägstrafiken stängas från Järntorget och istället gå via bland annat Skeppsbron.