Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vill du se hela konstverket gå till byggplanket på Stora Badhusgatan.

Vill du se hela konstverket gå till byggplanket på Stora Badhusgatan.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbeten i Götatunnelns servicetunnel försommar 2019

Vi kommer i flera år framöver att borra, spräcka berg och spränga under marken i området kring Otterhällan och Stora Badhusgatan men arbetar för att minimera störningar som uppstår.

Götatunnelns servicetunnel behöver vidgas i samband med bygget av Västlänken. Bitar av berget spräcks loss från insidan samtidigt som det säkerställs att vatten inte läcker in. Från servicetunneln byggs sen en ny del som ansluter huvudtunnel cirka 20 meter under marken.

Därifrån arbetar vi både norr- och söderut. Där Västlänkens spårtunnel och nuvarande tunnel korsar varandra byggs en underjordisk bro. Det arbetet förbereds under senare delen av sommaren och beräknas pågå åtta månader.

Efter det går arbetet med huvudtunnel vidare. I ett stort projekt som Västlänken är dock planering, projektering och produktion sådan att detaljer och tidsmarginaler kan ändra sig.

Uttransport av bergmassor sker genom den befintliga arbetstunneln för vidare transport till stenkross på Hisingen.

Vi gör fortlöpande mätningar för att försäkra oss om att vi inte överskrider de bullernivåer som miljödomen föreskriver.

Fram till augusti har vi fått dispens för att borra även dagtid vilket orsakar stomljud. Bullerutredning görs för att säkerställa att boende i området inte utsätts för överskridande bullernivåer.