Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Den här jättekranen ska lyfta den nya gång- och cykelbron natten till söndag.

Den här jättekranen ska lyfta den nya gång- och cykelbron natten till söndag.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

I helgen lyfts gång- och cykelbron på plats i Rosenlund

Den nya, temporära, gång- och cykelbron planeras lyftas på plats natten till söndag. När den är i bruk ska Rosenlundsbron läggas på förvaring i kanalen.

Arbetet med att bygga ihop den stora kran som ska lyfta broarna i Rosenlund pågår. Arbetena utförs nattetid för att störa så lite som möjligt. Det kommer att synas och märkas men ska inte bullra över tillåtna ljudnivåer.

Den nya gång- och cykelbron är hopbyggd och ligger utanför Skattehuset. Enligt planen ska den lyftas på plats under första helgen i maj om väderförhållandena tillåter. Lyftet sker på kvällen/natten mellan 20 – 02 för att minimera störningen för allmänheten.

För att skapa en säker trafiksituation under arbetet med bron, har gång- och cykeltrafiken som lagts ut på kajen nu flyttats tillbaka till längs med Skattehusets fasad. Under själva brolyftet leds gående och cyklister med hjälp av vakter på plats. 

Gående och cyklister kommer förbi på trottoaren längs med Skattehusets fasad. Cykelbanan planeras ledas tillbaka till sitt temporära läge på kajen den 1 juni. 

När den nya bron har inspekterats och tagits i bruk kommer Rosenlundsbron att stängas för cyklister och gående.

Y
tterligare ett brolyft, Rosenlundsbron, sker i mitten av maj förutsatt att ovanstående gått enligt plan. Den ska placeras på pontonerna som ligger i kanalen. Även det brolyftet görs kvälls- och nattetid.