Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trafiken har flyttats i sidled. Omskyltning för cyklister och gående förfinas.

Trafiken har flyttats i sidled. Omskyltning för cyklister och gående förfinas.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Omläggning av körbana i Nya Allén klar

Nu har västergående körfält i Nya Allén/Norra Allégatan i höjd med Sprängkullsgatan tillfälligt lagts om till ett något sydligare läge. Omskyltning för gående och cyklister förfinas.

En gemensam gång- och cykelbana anläggs direkt söder om körfälten. För att gång- och cykelbanan ska kunna anslutas till befintlig gång- och cykelbana på norra sidan av Norra Allégatan anläggs ett nytt övergångställe väster om arbetsområdet.

Övergångstället över Södra Allégatan (för gång- och cykeltrafik till och från Sprängkullsgatan) ska vara i drift. 

Även strax öster om arbetsområdet kommer ett övergångställe att byggas. Tidplanen är inte helt fastlagd än men det ska ske under första delen av sommaren.