Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Det gamla vridhjulet på den bevarade Rosenlundsbron, nu på förvaring i kanalen.

Det gamla vridhjulet på den bevarade Rosenlundsbron som ligger i kanalen. Bild: Kasper Dudzik

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Pågående arbeten inom deletapp Haga i sommar

Produktionen i de olika delarna av Hagaetappen sker i sommar vid Linnéplatsen in i Medicinareberget, Pustervik/Haga/Allén, och vid Hvitfeldtsplatsen/Rosenlundsgatan samt Rosenlundskajen. Ett kompletterande övergångsställe byggs i Nya Allén vecka 35.

Servicetunnel Linne har drivits cirka 170 meter in i berget. I Pusterviksområdet pågår omfattande arkeologiska utgrävningar, så även i Rosenlundsområdet. På Otterhällan kommer den första delen av tunneln från det hållet att sprängas ut. Fler detaljer kan du läsa om nedan.

Servicetunnel Linné
Arbetet med servicetunneln fortgår under sommaren. Just nu är vi cirka 140 in i berget och kommer att fortsätta med att borra, injektera och spränga samt köra ut bergmassor.

Arbetet pågår måndag till lördag, som tidigare. Även under sommaren kommer vi att kunna lasta ut bergmassor fram till kl 23.00 på vardagar.

Pustervik och Haga
Vid arbetsområde Pustervik kommer arkeologiska utgrävningar fortsatt att göras under sommaren. Arkeologerna kommer att gräva ut och dokumentera eventuella fynd. Under mark finns inte minst befästningsmuren som tidigare kringgärdade Göteborgs innerstad. 

I början av juli stängs spårtrafiken i Allén tillfälligt, från 8 juli och fyra veckor fram. Då kommer trafikanter att få åka spårvagn andra vägar. Under avstängningen ska spåren demonteras och fyra stora pålar borras ned där spårvägen går idag. Därefter återställs rälsen. Detta är ett förberedande arbete inför arbetet med Västlänkens huvudtunnel. Spårvägen öppnas i början av augusti igen.

De stora maskinerna kommer att synas och märkas i området men något buller över gränsvärdena räknar vi inte med att de ska orsaka.

På måndag efter midsommar startar arbeten med ett kompletterande övergångsställe i Allén. Det beräknas vara färdigt senast i början av vecka 27.

Vid Rosenlundsbrons tidigare norra fäste, dvs på Pustervikssidan, kommer en mängd spont att vibreras ned i marken. Det arbetet beräknas starta i mitten av juli. Det kommer också att synas och höras, men boende i Haga och verksamma i Hagakyrkan ska inte beröras av ljudnivåer som överstiger tillåtna nivåer. Dessa arbeten utförs  vardagar dagtid.

Rosenlund och Skattehuset
Även i Rosenlund kommer sommaren att präglas av arkeologiska utgrävningar. För att kunna utföra de nödvändiga kommande arbetena behöver vi sätta spont runt stora delar av arbetsområdet. Spontarbetena utförs i juli-augusti. Sponten kommer att gå en liten bit ut i kanalen. Det kommer inte påverka Paddans turer.

I juli/augusti kommer vi även att etablera en utrustning för att utföra så kallad jet grouting, i Rosenlund. Metoden används för att stabilisera marken. Utrustningen består bland annat av tio till tolv meter höga silos, ca 10–12, som placeras inom arbetsområdet. 

Otterhällan
Bergarbeten under Otterhällan kommer att fortgå under sommaren. Vi ska borra, injektera och spränga samt köra ut bergmassor. Arbetet kan ske dagtid, måndag till lördag. Det är besvärlig geometri i denna delen därför kommer framskridandet ske i en relativt försiktig takt.

Läs mer om buller och vibrationer här.