Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Pågående arbeten i Rosenlund

Under hösten och vintern kommer det att pågå spontningsarbeten i Rosenlundsområdet. Samtidigt gör vi också markförstärkande arbeten, så kallad jetgrouting.

Vid Rosenlund utför vi så kallad jetgrouting, en markförstärkningsmetod där vi borrar ner cementpålar i marken. Bild: Trafikverket.

Ni kanske har lagt märke till en grön vägg när ni passerar Rosenlund? Det är en så kallad Noise Wall och den finns där för att minimera störningen från jetgrouting. Jetgrouting, eller jetinjektering, är en markförstärkningsmetod där en borr med ett injekteringsmunstycke borras ner i marken. Därefter dras borrkronan upp och samtidigt trycks cement ut i jorden i rotation med ett tryck på upp till 400-500 bar. Resultatet blir en gjuten betongpåle i jorden.

Spontningsarbete i Rosenlundskanalen

Tidigare i somras lyfte vi bort Rosenlundsbron, som sedan dess ligger på pontoner längs med kajen. Kvar i kanalen ligger dock brons fästen och dessa behöver vi plocka bort. Men innan vi kan göra det behöver spont komma på plats runt om själva brofästet. Under september har det därför pågått spontningsarbete vid den nedmonterade Rosenlundsbron norra brofäste. 

När vi spontar slår vi ner spontplankor. Vid en uppföljning av bullernivåerna visade det sig att vi tyvärr överskred riktvärdena för bullrande verksamhet. Vecka 37 avbröt vi därför de pågående arbetena i Rosenlundskanalen. Det som orsakade de höga bullernivåerna var att spontplankorna slog emot sten och betong i marken. Det är främst vid dessa tillfällen som bullernivåerna riskerar att överskrida riktvärdet.

Spontningsarbetet i Rosenlundskanalen har avbrutits i väntan på bullerdämpande åtgärder och maskinen Silent piler är på plats. Bild: Trafikverket.

Bullerdämpande åtgärder

Tillsammans med vår entreprenör har vi undersökt olika bullerdämpande åtgärder. Bland annat kommer vi att placera ut bullerskyddande skärmar, eller Echo Barriers. Skärmarna blir mellan fyra och sex meter höga. För de fortsatta spontningsarbetena i Rosenlundskanalen kommer vi också att använda oss av Silent piler. En tystare metod som inte använder vibro och som därför inte heller alstrar några ljudvågor.

Vi förbereder för arkeologiska undersökningar

Spontingsarbetet vid Rosenlundsbron norra brofäste har avbrutits, men förberedelser inför kommande arkeologiska undersökningar pågår. Innan undersökningarna kan påbörjas måste spont installeras i marken för att förhindra att grundvatten flödar in i schakten.