Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Rosenlundsgatan smalnas av på grund av nya ledningsarbeten

Under fyra till sex veckor kommer Rosenlundsgatan att behöva smalnas av på grund av fortsatt arbete med ledningsomläggningar som görs etappvis. Alla trafikslag kommer fram under tiden.

I våras utfördes arbeten i Rosenlundsgatan, nu är planeringen klar inför resterande ledningsarbeten som görs etappvis för att söka minimera påverkan på tillgänglighet och handel. 

Med planerad start måndag den 27 oktober och sex veckor framåt utförs enligt planen  ledningsarbeten längs med Rosenlundsgatan och vid Hvitfeldtsplatsen. I dag har TA-planerna godkänts inför arbetet. 

Tanken är att göra ledningsarbetena etappvis längs gatan istället för att öppna upp långa schakt. Att besökare till verksamheter och leveranser kommer fram ska säkerställas. Skyltning kommer upp och inom vissa etapper blir det sannolikt signalreglering. 

Planen är att inleda arbetet den 27 oktober utanför The Book Corner och Ica. Samtidigt utförs arbeten vid korsningen norr om Rosenlundskanalen. I ett senare skede kommer arbeten att utföras intill parkeringen vid Boplats och vid Hvitfeldtsplatsen.

När planen som beskriver hur bilar, cyklister, fotgängare och leveranser ska komma fram är fastställd, i samråd med Göteborgs stad, kommer vi mer i detalj att kunna beskriva hur exempelvis parkeringsplatsen utanför Boplats påverkas i de olika etapperna.