Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

På fisketur i Rosenlundskanalen

I lördags fiskades det i Rosenlundskanalen. Vi fick både abborre, benlöja, mört och en trolig färna som nu har släppts ut utanför den spontvägg som har byggts.

Tidigare i november påbörjades arbetet med Västlänkens huvudtunnel i Rosenlundskanalen. Nu i mitten av november har vi satt upp spontplankor mellan kanalens norra och södra kajkanter och har fått vad som kan liknas vid en ”bassäng” eller ”låda”. Men innan vi kan gå vidare och tömma ”lådan” helt på vatten, måste vi fiska ur området för att i möjligaste mån undvika skada på fiskfaunan.

För utfiskningen i kanalen använde vi provfiskenät som vittjades varje timma för att undvika att fiskarna kvävdes. Provfiskenäten var 30 meter långa och 1,5 meter djupa och bestod av 12 sektioner med olika maskstorlek. Genom att använda olika maskstorlekar möjliggör vi att fiskar av olika storlek kan fångas.

Sammanlagt fångades 43 fiskar; 18 abborrar, 21 benlöjor, 3 mörtar och en trolig färna.

Utfiskning_Rosenlundskanalen_vy_Rosenlund3_191112_750.jpg

Här vittjas näten och fiskarna släpps ut utanför sponten. Totalt lades 4 nät ut 6 gånger vilket ger en total nätinsats med 24 nät. Bild: Trafikverket.