Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi kartlägger berget i ett omfattade undersökningsprogram

För att bygga station Haga på ett säkert sätt, kartlägger vi marken och berget i ett omfattande undersökningsprogram. Med start i mitten på december ska vi utföra så kallad kärnborrning och sondering på flera olika platser runt om Haga kyrkoplan.

Med jord- och bergsondering kan vi bestämma gränsen mellan jord och berg och genom kärnborrning får vi information om bergets kvalitet och sammansättning. När vi utför dessa arbeten behöver vi stängsla in mindre områden på Haga kyrkoplan och i anslutning till närliggande gator. Arbetet inleds vecka 50, strax öster om Sprängkullsgatan och i höjd med Haga Östergata. Vid årsskiftet går vi vidare till nästa provtagning, som enligt planeringen ska ske intill Vasagatan, i höjd med Handelshögskolan.

I mitten av december inleder vi arbetet med undersökningsprogrammet. Här har vi markerat för den första kärnborrningen. Foto: Trafikverket. 

När man utför kärnborrning skruvar man ner ett foderrör i marken som gjuts fast i berget. Genom foderöret tar vi därefter upp en borrkärna med ett roterande borr. Kärnan skickas på analys och med hjälp av dessa kärnor kan vi kartlägga sprickor och svagare strukturer i berget. Vi får bland annat information om vilken bergart det är eller vilken förstärkning som behövs. När borrkärnan har plockats upp lämnas foderrören kvar under brunnslock, för att vi ska kunna filma och analysera även borrhålet.  När alla tester är gjorda, plockas röret bort och marken återställs helt.

Kärnborrning och sondering gör vi från markytan och arbetet ska utföras utan påverkan på grundläggning av byggnader, ledningar eller undermarksanläggningar. 

Foto: Trafikverket. 

 

 

Våra arbeten kan ge upphov till buller och stomljud i närliggande fastigheter. Därför kan det bli aktuellt med både insyns- och ljuddämpande åtgärder, beroende på var vi borrar. I december kommer vi även etablera ett område för vattenhantering längs med Parkgatan. Allt vatten som används i samband med undersökningsprogrammet filtreras, renas och tas om hand.

 

 

Arbetet påbörjas i mitten av december 2019 och pågår enligt planeringen till september 2020. Vi kommer att följa upp arbetet på vår webbsida www.trafikverket.se/vastlanken/haga och Instagramkonto @vastkanken.