Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Visionsbild (beskuren, se hela nedan): Gottlieb Paludan Architects och ÅF Infrastructure

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Lågmäld och självklar vinnare

Det vinnande förslaget till gestaltning av stadsrummet vid station Haga förenar park- och stadsmiljöerna till en sammanhängande helhet. På ett tillsynes självklart sätt.

Gläntan. Trinus. Förgrena och förena. Portal. Fläta samman. Fem arkitektkontor lämnade under våren 2019 in sina förslag på hur stadsrummet vid station Haga kan gestaltas i framtiden. Tävlingsförslagen visades upp på Göteborgs Stadsmuseum under perioden 15-29 januari 2020.  Nu har förslaget Gläntan, framtaget Gottlieb Paludan Architects och Åf Infrastructure, utsetts till vinnare!

Inramad av träd och sittmurar öppnar sig stationerna vid Pusterviksplatsen och Kungsparken som två gläntor i den engelska parken i Haga. Ett enhetligt formspråk och orienterbarhet för resenärer och de människor som rör sig området, förenas med ett stort fokus på den ekologiska hållbarheten i Kungsparken och Haga kyrkoplan.

 Förslaget Gläntan lyckas förena park- och stationsmiljöer till en attraktiv och funktionell helhet. En annan styrka är att förslaget är utformat med lika stor känsla för platsens kulturhistoria som för stadslivet och resenärernas behov, säger Johan Rehngren, stadsträdgårdsmästare i Göteborg och ordförande i tävlingsjuryn.

Fortsatta utmaningar

Gottlieb Paludan Architects och Åf Infrastructure, som utformat det vinnande förslaget, kommer nu att knytas till arbetet med de olika projekteringarna för utvecklingen av området.

Sammantaget förhåller sig Gläntan väl till de givna kriterierna för tävlingen: Gestaltning, Funktion, Hållbarhet, Genomför- och utvecklingsberhet samt förvaltning. Men det finns vissa utmaningar. Tillsammans med Göteborgs stad börjar nu arbetet kring till exempel hur Pusterviksplatsens gestaltning kan utvecklas för att den ska få en tydligare utgångspunkt i dess kulturhistoriska värden. 

 Eftersom möjligheten till dialog mellan förslagsställare och beställare är starkt begränsad i en tävling jämfört med andra upphandlingsformer så återstår att i samarbete med vinnaren fördjupa, justera och förfina detaljerna i gestaltningen, säger Johan Rehngren vidare.

Bakgrund

Station Haga är en del av Västlänken som började byggas sommaren 2018. Trafikverket ansvarar för den underjordiska stationen och dess uppgångar. Västtrafik låter bygga ett resecentrum som en sömlös fortsättning av huvuduppgången i Kungsparken. Göteborgs Stad ansvarar för det anslutande stadsrummet. Den 31 januari 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för området samt tillhörande genomförandebeslut för stadsutveckling. I det senare ingår ett beslut om att investera 660 miljoner kronor i utvecklingen av området.

Läs mer på stadsutveckling.goteborg.se/haga