Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Det som arkeologerna gräver ut vetenskapligt dokumenteras och analyseras. Här en stenläggning som kommit i dagern mittemot Skattehuset i Rosenlund.

Det som arkeologerna gräver ut vetenskapligt dokumenteras och analyseras. Här är en stenläggning som kommit i dagern utanför Skattehuset i Rosenlund.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tidernas största byggen möts under jord

Västlänkens huvudtunnel korsar Göteborgs första befästning. Under Rosenlund möts 1600-talet 2000-talet. Arkeologernas dokumenterar lämningarna. – Att vara med om denna utgrävning är stort, säger Tom Wennberg från Göteborgs stadsmuseum.

Västlänksbygget blottlägger historiska lager för arkeologerna. Regeringens villkor för att tillåta Västlänken är att stor hänsyn tas till kulturmiljön så påverkan minimeras, samt att kulturmiljövärden tas tillvara och uppmärksammas under hela byggtiden.

När fornlämningar måste tas bort sker det i samråd med Länsstyrelsen, som är tillståndsmyndighet. 

Vid utgrävningarna utanför Skattehuset i Rosenlund har jordvallar från Göteborgs enda bevarade, ursprungliga befästning, oväntat påträffats. Det är resterna från det allra äldsta skedet av befästningen som kringgärdade staden.
– Befästningsverken uppfördes i olika skeden, nu har vi en unik möjlighet att få väldigt mycket mer kunskap om det första och andra skedet, säger Tom Wennberg från Göteborgs stadsmuseum. 

I början av 1600-talet byggdes den första skyddsvallen/befästningen. Den uppfördes i lager på lager av lera, matjord, kvistar och ris. Leran togs från botten av den första vallgraven som grävdes runt stan, under samma tidsperiod.

Det finns kartor som visar vad i befästningsverket som planerades och vad som utfördes.
– Men det är först när man kan få se hur det verkligen ser ut under jord som man kan vara säker på vad som realiserades, förklarar Tom Wennberg vidare.

Delar av den äldsta stadsvallen schaktades ned till gatunivå allteftersom stadens befästningar byggdes om och förstärktes. 
– Detta är den enda plats där den finns bevarad, säger Tom Wennberg nöjt.

Rester av de tvärliggande trästockar, den så kallade rustbädden, som hållit vallen på plats har också påträffats. Trästockarna kommer från andra byggskedet och har konstaterats fällda vinterhalvåret 1697/1698. 
– Det är viktigt att förstå att det är ganska lite vi fått fram nu och att det kommer mer framöver.

Grävningarna kommer att fortgå under hela Västlänksbygget, etapp för etapp.
– Detta ger oss alla en unik möjlighet till kunskap om staden uppbyggnad, säger Mira Andersson Ovuka, miljöansvarig i projektet Västlänken och Olskroken planskildhet:
– Utgrävningarna kommer att bidra till ny kunskap om det befästa Göteborg.

Förutom att vetenskapligt gräva ut och dokumentera lämningarna kommer arkeologerna när analyserna är klara, att skriva arkeologiska rapporter och vetenskapliga artiklar.

Under hela arbetets gång förmedlas också kunskapen till allmänheten bland annat genom sociala medier som Arkeologernas blogg, Instagram och Facebook.