Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

På gång i Rosenlund och Haga

I Rosenlundskanalen förbereder vi för fullt inför återöppnandet den 1 april. Parallellt med detta pågår det många andra arbeten i området kring Rosenlund och Haga. Här berättar vi om några av dem.

Trafikomledning på Rosenlundsgatan

Rosenlundsgatan läggs preliminärt om under vecka 13. Trafiken kommer då att flyttas något i sidled, mot kanalen till. När TA-planen blir fastställd i samråd med Göteborgs stad kommer vi att kunna beskriva hur omledningen kommer att utföras. 

Över det blivande schaktet för station Haga vid Rosenlundsgatan ska vi bygga en bro utanför Skattehuset. Trafiken flyttas tillbaka till sitt ursprungliga läge när den är plats. Brodelarna förväntas anlända i april och när bron är monterad blir den lika bred som befintlig väg. Våra schaktarbeten inleds inte förrän bron är på plats sommaren 2020.

Besökare och leveranser till verksamheterna vid Rosenlundsgatan ska komma fram under omledningen. I och med omledningen får också gångtrafikanterna en egen fil. Omledningen utförs under kvälls- eller nattetid.

De träd som ska tas ned kommer att ersättas med nya när byggnationen av Västlänken och station Haga är färdig och marken återställd. Foto: Trafikverket  

Nedtagning av träd på Haga kyrkoplan

Under vecka 13 tar vi ned ytterligare fyra träd på Haga kyrkoplan i samband med förberedelser för bygget av Västlänkens station Haga. De berörda träden är bland annat en bok, skogslönn och en lind.

Vår utgångspunkt är att bevara så många träd som möjligt, i första hand på plats, i andra hand genom att flytta dem tillfälligt för att sedan flytta tillbaka dem, i tredje hand genom att flytta dem permanent inom närområdet och i fjärde hand flytta dem till en annan plats i staden. I sista hand ska träd som måste tas ned ersättas efter byggtiden. 

För att kunna utföra arbetet säkert kommer ett område rund varje träd att hägnas in. Biltrafiken ska inte påverkas men om gång- och cykelbanan behöver stängas av leds cyklister och fotgängare om med hjälp av skyltning.

Här kan du läsa om andra pågående arbeten på Haga kyrkoplan

Det kan låta lite extra när vi river betongpålar i Rosenlundskanalen

Kvar i kanalen finns Rosenlundsbrons brostöd och betongpålar och dessa behöver vi riva innan vi kan fortsätta schaktarbetet här. Rivningen av brofundamenten ska utföras med en hydraulhammare. Hydraulhammare används ofta för att riva eller göra hål i hårda byggmaterial, till exempel betong.

Enligt gjorda bullerberäkningar i området riskerar vi att överskrida riktvärdena för buller under tiden hydraulhammaren används. Överskridandet gäller ett fåtal fastigheter vid Rosenlundsplatsen. Arbetet kommer att utföras på vardagar under dagid, perioden vecka 12 till och med vecka 16.

Här kan du läsa mer om våra andra arbeten i Rosenlundskanalen

En av gångvägarna i Kungsparken kommer att vara avstängd vecka 12. Kretslopp - och vatten förstärker då en gammal dagvattenledning i samband med arbetena med Västlänken.