Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Rosenlundsgatan flyttar närmare kanalen

Över det blivande schaktet för station Haga vid Rosenlundsgatan ska vi bygga en bro utanför Skattehuset. Våra schaktarbeten för stationen inleds inte förrän den är på plats hösten 2020.

Rosenlundsgatan läggs om under vecka 13. Gatan kommer fortsatt att vara dubbelriktad, men flyttas något i sidled, mot kanalen till. Brodelarna förväntas anlända under våren och när de är monterade blir den färdiga bron lika bred som befintlig väg. Våra schaktarbeten för station Haga inleds inte förrän den är på plats.

Att besökare till verksamheter och leveranser kommer fram ska säkerställas. I och med omledningen får gångtrafiken en egen fil längs med Rosenlundsgatan. Den stora entrén till Skattehuset kommer delvis att begränsas, men den del av ingången som vetter mot Hvitfeldtsplatsen hålls öppen som vanligt. Vi har kompletterat med hänvisningar till entrén på byggstängslen.

Arkeologiska undersökningar

I och med omledningen kommer vi att påbörja arkeologiska utgrävningar i direkt anslutning till fasaden på Skattehuset. Innan de kan påbörjas behöver vi installera spont för att nå rätt nivå i marken. Spontarbetet utförs under kvällar och helger, för att vi ska hålla oss till de riktvärden som gäller för bullrande verksamhet.

Brofundamenten kommer på plats

När de arkeologiska undersökningarna är klara behöver vi utföra ytterligare pålnings-, schakt- och spontningsarbeten för att få brofundamenten på plats. Dessa arbeten kommer att innebära ett visst buller och görs inom befintlig arbetsområde utanför Skattehuset. Bron kommer även att vila på balkar som vi lyfter på plats med hjälp av en kran.