Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Omledning av trafiken i Allén

I Rosenlund och Pustervik tar arbetet med station Haga fart under våren och sommaren. I och med planerade schaktarbeten för stationen leds biltrafiken om på Rosenlundsgatan och Nya Allén/Norra Allégatan.

I Rosenlund och Pustervik tar arbetet med station Haga fart under våren och sommaren. I och med planerade schaktarbeten för stationen leds biltrafiken om på Rosenlundsgatan och Nya Allén/Norra Allégatan.

Projekt Västlänken går framåt och det innebär att flera av våra deletapper behöver utöka sina arbetsområden, bland annat här i Haga. Dessa förändringar påverkar hur du kan gå, cykla, åka bil eller kollektivtrafik runt våra arbetsplatser.

I och med planerade schaktarbeten för station Haga ska Nya Allén/Norra Allégatan läggas om i nytt nordligare läge. Den nya vägen bygger vi inne på vårt arbetsplatsområde vid Haga och Pustervik.

Själva omledningen sker i början på maj och utförs under kvälls- eller nattetid. Bägge körfält på Nya Allén och Norra Allégatan kommer att vara öppna och vägen kommer att ligga i detta läge i cirka 8 månader framåt. Den östergående trafiken på Södra Allégatan och Parkgatan påverkas inte.

Gång- och cykeltrafiken läggs också om i samband med omledning och ansluter till de befintliga stråken i området. Övergångställena i allén påverkas inte utan ligger kvar i sitt befintliga läge.