Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Paddan - ett säkert vårtecken

I mars har vår silent piler och vibrohammare jobbat på högtryck för att få till de sista förberedelserna inför återöppnandet av Rosenlundskanalen. I slutet på mars kunde vi återställa vattenflödet i kanalen.

I november 2019 nådde vi en viktig milstolpe i projektet. Då stängdes Rosenlundskanalen av och vi påbörjade arbetet med att riva brofundamenten och förbereda för Västlänkens huvudtunnel. Med våren kommer Paddan, som med start den 10 april åter börjar trafikera Göteborgs kanaler. Inför detta har vi nu öppnat upp en sju meter bred vattenväg, i den södra sidan mot Haga. Samtidigt fortsätter våra arbeten på båda sidor om kanalen.

För att kunna återställa vattenflödet i kanalen satte vi i mars upp en ny spontlinje i vattnet. Vi schaktade sedan bort de massor vi tidigare fyllt igen kanalen med, därefter drogs den sista sponten som hindrade vattenflödet. Den spont som suttit i kanalen är 24 meter lång och den vibrerades upp med hjälp av en vibrohammare

Vi schaktar 25 meter ned under markytan

Där huvudtunneln korsar Rosenlundskanalen ska vi schakta ned till 25 meter under markytan. För att kunna göra det installerar vi slitsmurar. En slitsmur kommer på plats genom att vi gräver smala schakt i marken och fyller dem med armerad betong. För bästa resultat gjuter vi dem helt i lera och på en jämn nivå. Installationen av slitsmurar påbörjades i början på mars och idag har vi fått 10 paneler på plats. Arbetet kommer att pågå till sommaren 2021.  

Bra underlag tack vare testpaneler

Tillverkning av slitsmurar ställer krav på kunskap inom en rad områden som produktionsteknik, geoteknik och betongteknologi. Då förhållandena för tillverkning av slitsmurar nästan alltid är unika tillverkades först testpaneler. Den första testpanelen utförde vi i slutet av januari. Testpanelerna gav oss ett bra underlag för val av produktionsutrustning, betongmix och kontrollmetoder för de slitsmurar som nu installeras.

Tunneln gjuts uppifrån och ned

Jordschaktet för station Haga blir cirka 25 meter djupt och vi bygger stationen enligt den så kallade top down-metoden. Mellan de färdiga slitsväggarna gjuter vi tunnelns tak och när takvalvet är klart kan schaktarbetet fortsätta hela vägen ner till bottenplattan underifrån. För att säkerställa stabiliteten i schaktet och minska trycket på slitsmurarna, sätter vi stämp med jämna mellanrum.

Där det är möjligt förankrar vi slitsmurarna på det underliggande berget. Där berget ligger djupare än 40 m under markytan ligger de istället flytande i leran. Själva tunneldelarna gjuts av armerad betong och när vi har gjutit klar betongtunneldelen fylls schaktet igen och tunneln täcks. 

Här kan du läsa mer om hur det går till när vi bygger station Haga i lera