Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förändrade arbetstider till hösten

Våren 2020 nådde vi läget för Västlänkens huvudtunnel, 20 meter ner under Otterhälleberget. Våra bergarbeten här går därför in i en ny fas och vi kan driva tågtunneln mot Stora Hamnkanalen. Det påverkar också arbetstiderna för tunneldrivningen norrut.

Under våren 2020 har vi börjat driva Västlänkens huvudtunnel norrut mot Stora Hamnkanalen och i oktober fortsätter vi in under Residenset. Bergtäckningen mellan tunneltak och byggnaderna är liten längs den aktuella sträckan. Det innebär att vi inte kan driva tunneln norrut mot Stora Hamnkanalen utan att överskrida uppsatta riktvärden för buller. I Residenset har Länsstyrelsen i Västra Götalands län kontorslokaler och att flytta dem bedöms inte vara möjligt utan att allvarligt påverka deras verksamhet.

Trafikverket har därför ansökt om dispens för att få utföra arbeten som överskrider riktvärdet för buller även under kvällar och nätter. Efter samrådsmöten med tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholm, har vi nu fått godkänt att fortsätta tunneldrivningen norrut kvällar och nätter från och med den 1 oktober 2020 till 30 april 2021.

Vi bygger tunneln med traditionell borr- och sprängteknik, som sker enligt en ständigt pågående arbetscykel. I och med vår dispensansökan till Länsstyrelsen har vi tittat på andra metoder för tunneldrivningen, bland annat vad det skulle innebära om vi istället skulle spräcka eller såga loss berget.

- Att utföra bergschakt genom till exempel spräckning ger mindre vibrationer men stomljuden från borrning skulle öka, berättar Örjan Wolff, biträdande produktionsledare inom deletapp Haga. Att såga loss berget tar bort vibrationerna från sprängning och stomljuden skulle minska något, men tunnelarbetet skulle ta dubbelt så lång tid jämfört med sprängning fortsätter Örjan.

Dispensen börjar gälla den 1 oktober 2020 och avser helgfria kväller och nätter från klockan 19.00 - 07.00. Inga bullrande arbeten över riktvärdet kommer att bedrivas efter klockan 07.00 på lördagar eller före klockan 19.00 på måndagar.

- En av de största utmaningarna med projektet är att det pågår mitt i centrala Göteborg. För att driva tunnel under Residenset har vi hela tiden vetat att vi kommer att störa boende och verksamheter antingen under dagen eller natten. Vi befinner oss i en levande stad och måste ta stor hänsyn till vår omgivning, sammantaget är det de nu föreslagna arbetstiderna som medför minst skada, säger Mira Ovuka Andersson, ansvarig miljö Västlänken och Olskroken planskildhet.

Utifrån gjorda buller- och stomljudsmätningar kommer våra fortsatta arbeten med Västlänkens spårtunnel norrut att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet under kvälls- och nattetid. Störningarna är inte kontinuerliga under denna tidsperiod utan det förekommer också tysta arbeten. Trafikverket ska fortlöpande mäta de stomljudsnivåer och vibrationer som uppstår. 

- De förändrade arbetstiderna innebär störningar för de boende i område. Vi kommer att erbjuda tillfällig vistelse under aktuell period till boende där vi bedömer att riktvärdet kan komma att överskridas. Men vi erbjuder också tillfälligt vistelse om det finns särskilda behov, till exempel till personer med nattarbete eller som har små barn hemma, säger Jennie Midler, ansvarig mark- och fastighet Västlänken och Olskroken planskildhet.

Här kan du ta del av Länsstyrelsens beslut (pdf-fil, öppnas i nytt fönster, 236 kB)