Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbetena i Haga går som tåget

Vi är nu 13 veckor in i vår 17 veckor långa avstängning av spårvägen förbi Hagakyrkan. Just nu armerar vi för cykelrampens botten och väggar och för tunneltaket.

 

I den här delen bygger vi enligt metoden top down, ett tillvägagångssätt som gör att vi kan färdigställa båden en del av tunneltaket och bygga om spårvägen under stoppet. Foto: Trafikverket 

På arbetsplatsen vid Pustervik är det mycket aktivitet. Just nu pågår det formning och armering för cykelrampens botten och väggar och den del av tunneltaket som ska färdigställas i september. Det är över 60 personer som jobbar skift mellan 07:00-05.00 för att arbetena ska bli klara i tid. 

För att kunna bygga gjutformar och armera har vi installerat cirka 220 meter spont i längder mellan 5–26 meter, beroende på bergnivån. Installationen har utförts med till exempel vibrohammare då berget i området ligger för ytligt för att vi ska kunna använda Silent piler. Sponten är fastdubbad i berget och förseglad med jetinjektering, för att säkerställa grundvattennivån i området.

Här kan du läsa mer om hur det går till när vi bygger Västlänkens tunnel i lera: Att bygga i lera

I samband med spårvägsarbetena bygger vi även ny utfart till Parkgatan vid Smyrnakyrkan. Foto: Trafikverket 


Uppifrån och ner

Top Down innebär att vi bygger taket först, återfyller och återställer marken. Därefter går vi underifrån och schaktar ur massorna, i samma takt som vi gjuter botten och väggarna på tunneln. För att det ska fungera behöver vi tillfälliga konstruktioner som bär upp taket under tiden vi schaktar ur och färdigställer tunneln. Av just den anledningen har vi sommar borrat 30 stålpålar (king posts,) två meter ner i berget och schaktat för ytterligare 30 slitsmurar.

Samtidigt pågår arbeten med de nya plattformarna, perrongerna, fundamenten och övrigt som krävs för att spårvagnen ska kunna rulla igen 28/9. Även två almar längs med Södra Allégatan kommer att tas ned. Träd som tas ned ska ersättas med så likvärdiga träd som möjligt.

Uppdatering 31 augusti

Vi kommer i huvudsak att arbeta med bullrande arbeten vid Pustervik/Haga under dagtid, måndag till fredag 07.00-19.00. Det kan pågå aktivitetet på arbetsplatsen även innan och efter; Under september kan armeringsarbeten komma att pågå fram till klockan 05.00. Arbetet överskrider inte riktvärdet för bullrande verksamhet, men ljuset från de strålkastare som används på arbetsplatsen kan synas i området.