Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Berguttag för cykelrampen påbörjas inom kort

I och med sommarens spårvägsavstängning ska vi inte bara gjuta en del av tunneltaket till den kommande station Göteborgs Haga. Vi kommer också att bygga rampen ner till ett planerat cykelgarage på stationens västra sida.

För att kunna gjuta rampen har vi under sommaren utfört spontnings- och schaktarbeten. Sponten har förankrats i berg för att säkerställa att den inte rör på sig under arbetets gång. Nästa steg är att ta ut berget, som enligt en ny undersökning ligger högre, närmare markytan, än vad de första beräkningarna visade. Vi har därför fått ändra metod för berguttaget från vajersågning till försiktig sprängning. Totalt handlar det om 260 kubikmeter berg som ska tas ut.

Buller och vibrationer

För att ta ut berget för rampen använder vi försiktig sprängning. Arbetet kommer inte att medföra ytterligare stomljud eller ökade bullernivåer jämfört med till exempel vajersågning. Men som närboende eller förbipasserande kan man märka av själva explositionen och mindre vibrationer i marken. Explositionen är snabbt övergående och hörs vid markytan som en dov knall. 

Innan sprängning ljuder en varning med korta ljudstötar, som en stark biltuta, några sekunder efter den sista korta signalen går själva sprängsalvan. Efter sprängningen ljuder en lång sammanhängande ljudsignal som signalerar att sprängningen är över. 

Sprängvarningstjänst

Den som vill veta när vi spränger kan få ett meddelande från Trafikverket via mobil, mail eller telefon. Anmäl dig till vår sprängvarningstjänst här: www.trafikverket.se/vastlanken/forvarning.

Tidplan för arbetet

Berguttaget för cykelrampen påbörjas den 6 augusti och pågår i cirka två veckor. 

Sprängning utförs 10-20 gånger per dag mellan klockan 07.00-19.00.