Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Dimma över Linnéplatsen

Det var en kombination av lågtryck, värme och vindstillhet som orsakade den rök som den 19 aug förmiddag spred sig kring Linnéplatsen från Västlänkens arbetsområde vid servicetunnel Linné.

Vid Linné fortgår arbetet med servicetunneln. I dagsläget har vi kommit cirka 700 meter in i berget och befinner oss i höjd med Muraregatan och Övre Besvärsgatan. Vi jobbar oss framåt med omkring 50 meter i månaden, beroende på bergkvaliteten. Oftast spränger vi en gång om dagen och efter varje sprängning uppstår en lukt av spränggas som kan kännas av i några timmar.

Ventilation krävs för att förse arbetsplatserna i tunnlarna med frisk luft och för att vädra ut spränggaser och avgaser. Kring tunnelmynningen finns det därför en risk för förhöjda halter av luftföroreningar. Halterna i utomhusluften varierar beroende på sprängteknik och ventilationsförhållanden vid arbetsområdet, men också på vädret.

Normalt sett stiger spränggaserna direkt uppåt och sprids snabbt, men vissa väderförhållanden kan göra att gasen stannar kvar i marknivå. Den 19 augusti rådde både lågtryck, värme och vindstillhet i Göteborg och rök från sprängningen spred sig kring vårt arbetsområde vid Linnéplatsen. Det är något som endast uppstår i undantagsfall och kortvarig exponering innebär det inte några hälsorisker för omgivningen eller för våra yrkesarbetare.

Arbetstider

Oftast spränger vi en gång om dagen. Vi har inga fasta tider för våra arbeten i tunneln, sprängning kan ske måndag till fredag från 07.00 till 22.00 och lördag 07.00 till 19.00. I samband med sprängning kan mark och byggnader rista till under en eller några sekunder. Vi övervakar vibrationer i fastigheter kontinuerligt.

Stomljudsalstrande arbeten kan pågå dygnet runt så länge som vi inte överskrider uppsatta riktvärden. Stomljud uppstår när vi borrar för att kunna täta berget och inför att vi ska spränga. Riktvärden för bullrande arbeten fastställda i projektets miljödom, som ljudnivå i decibel. De varierar beroende på tid på dygnet och verksamhet.