Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Mark- och miljödomstolen avslår inhibitionsyrkande

29 september meddelade mark- och miljödomstolen i Vänersborg att de beslutar att avslå det inhibitionsyrkande som inkom med anledning av Trafikverkets fortsatta arbeten under Otterhällan och Residenset.

Med anledning av bergtäckningen och Länsstyrelsens känsliga verksamhet ansökte Trafikverket tidigare i somras om dispens för att få utföra arbeten som överskrider riktvärdet för buller under kvällar och nätter. Dispensen gäller våra fortsatta arbeten norrut mot Stora Hamnkanalen.

Efter samrådsmöten med tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholm, fick vi den 11 juni godkänt att fortsätta tunneldrivningen norrut kvällar och nätter. Under förra veckan framkom det att beslutet inte kungjordes av Länsstyrelsen vilket medför att de närboende som påverkas av arbetet fick möjlighet att överklaga till Mark- och miljödomstolen där ärendet har hanterats. 

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg beslutade idag att avslå yrkandet att länsstyrelsens beslut från den 11 juni skulle upphävas och även inhiberas. Det innebär nu att dispensen träder i kraft den 1 oktober.