Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Två träd på spontlinjen

På Haga kyrkoplan står två hästkastanjer som enligt åtgärdsprogrammet för träd, skulle skyddas i den kommande byggnationen av station Göteborgs Haga. I och med att stationsrummet har minskat med 10 meter hamnar de nu rakt på spontlinjen.

Åtgärdsprogrammet för träd arbetades fram 2015. I programmet finns de två hästkastanjerna beskrivna och det var Trafikverkets och Göteborgs Stads ursprungliga plan att skydda de två hästkastanjerna i den fortsatta byggnationen av station Göteborgs Haga.

I den fortsatta detaljprojekteringen undersökte Trafikverket hur vi skulle kunna minska intrånget på Haga kyrkoplan och även i Rosenlund. Projektets järnvägsplan tar höjd för en 10 meter bergpelare mellan de två stationsrummen, den bergpelaren har nu ersatts med en betongpelare och stationsutrymmet har därför minskat med 10 meter.

Det innebär att de två kastanjerna som skulle skyddas nu hamnar mitt i spontlinjen. Den lösning som tidigare fanns för träden är därmed inte möjlig att genomföra. Då trädens stamomfång är så pass stort (2,7 respektive 1,8 meter) och berget i området ligger ytligt, kan vi inte skapa tillräckligt stora rotklumpar för att träden skulle klara en flytt. 

År 2015 var det motiverat att fortsätta att göra det möjligt för de två kastanjerna att stå kvar på Haga kyrkoplan. Sedan dess har förutsättningarna förändrats och de kommer därför att tas ned i september och stockarna körs sedan till biodepå. Arbetet sker under vecka 39, tisdag 22/9 eller onsdag 23/9. I samband med nedtagningen kommer gångvägen upp till Haga kyrkoplan från Nya allén att ledas om. 

Ventilationsschakt vid Föreningsgatan

Med start i september börjar vi förbereda för byggnationen av ett av de tre ventilationsschakt som ska byggas inom deletappen. Arbetet vid Föreningsgatan inleds med att vi under veka 39 rensar bort träd och buskage för att vi ska kunna anlägga en tillfällig väg och i ett senare skede installera den maskin som ska användas för att bygga själva schaktet. Totalt är det 15 träd som påverkas av byggnationen av ventilationsschaktet. 

Vår prioriteringsordning

Det är Trafikverkets och Göteborgs Stads gemensamma utgångspunkt att bevara så många träd som möjligt, i första hand på plats, i andra hand genom att flytta dem tillfälligt för att sedan flytta tillbaka dem, i tredje hand genom att flytta dem permanent inom närområdet och i fjärde hand flytta dem till en annan plats i staden. I sista hand ska träd som måste tas ned ersättas efter byggtiden. Ersättningen regleras i genomförandeavtalet för Göteborgs stads detaljplan för tågtunneln Västlänken.