Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi följer upp undersökningsprogrammet

Undersökningen av berget under Haga kyrkoplan fortsätter under vinter och vår 2020. Vi inledde arbetet i december 2019 med en första provborrning strax öster om Sprängkullsgatan i höjd med Haga Östergata.

Den första provborrningen är avslutad och arbetet fortsätter i området runt Haga kyrkoplan och Handelshögskolan. Vi förbereder nu för borrning på ytterligare fem olika platser i parken. Borrningen sker under dagtid och kan ge upphov till buller i närliggande fastigheter. Då arbetet innebär att vi gräver mindre schakt, sätter upp vi också upp avgränsningar runt respektive arbetsområde. 

Rödmarkerade ytor visar arbetsplatsområdet för de kommande provborrningarna på Haga kyrkoplan. Under våren planerar vi också att göra provtagningar intill Vasagatan, i höjd med Handelshögskolan. Mer information om det arbetet kommer längre fram. 

Lekplats Haga Kyrkogata

På Haga kyrkoplan finns en omtyckt och välbesökt lekpark. Arbetet med undersökningsprogrammet kommer att påverka tillgängligheten till lekparken i intervaller, främst den norra delen som kommer att vara avstängd under mars och april. Från och med den 1 maj räknar vi med att våra arbeten är här klara och hela lekplatsen kommer att kunna öppnas.

Här hittar du information från Göteborgs stad om närliggande lekplatser

Kartläggning av berget - Haga kyrkoplan

För att bygga station Haga på ett säkert sätt ska vi kartlägga bergytan och berget under Haga kyrkoplan i ett omfattande undersökningsprogram. Kartläggningen sker genom kärnborrning och jord-eller bergsondering. Med hjälp av kärnborrning kartlägger vi sprickor och strukturer i berget, vi ser vilken bergart det är och vilken förstärkning som behövs. Genom jord-och bergsondering kan vi bestämma gränsen mellan jord och berg.

Här kan du läsa mer om undersökningsprogrammet