Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samråd kring ett nytt parkeringsdäck i Rosenlund och Haga

Trafikverket behöver tillfälligt ersätta de parkeringsplatser som tas i anspråk i samband med Västlänken, framför allt vid anläggning av station Haga. I projektet ingår därför nybyggnation av ett tillfälligt parkeringsdäck över Rosenlundskanalen.

En del av de parkeringsplatser som har försvunnit i och med Västlänkens arbeten med station Göteborgs Haga har ersatts med nya vid Rosenlundsverket och Danmarksterminalen. 

I arbetet med att hitta nya lämpliga ytor för ersättningsparkeringar har det visat sig finnas begränsad tillgång till gatumark i området. Trafikverket och Göteborgs stad har därför kommit överens om att bygga upp till 100 tillfälliga parkeringsplatser på en del av Rosenlundskanalen. En liknande lösning fanns på plats under bygget av Götatunneln.

Trafikverket arbetar nu därför med att ta fram en ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken för parkeringsdäck ovan Rosenlundskanalen. Mellan den 4 december 2020 och 15 januari 2021 håller vi därför ett avgränsningssamråd med de som bedöms bli särskilt berörda. Samrådet genomförs för att informera om planerade arbeten, däckets lokalisering, utformning och förväntade miljökonsekvenser. Syftet är att få in synpunkter på de planerade åtgärderna.

Trafikverket har låtit ta fram ett samrådsunderlag som beskriver den planerade vattenverksamhetens omfattning. Här kan du ta del av samrådsunderlaget. Samrådsunderlaget och inkomna synpunkter från samrådet kommer att utgöra underlag för att Länsstyrelsen ska kunn ta ställning till om den planerade byggnationen innebär en betydande miljöpåverkan eller inte.

Här kan du ta del av samrådsunderlaget