Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förstärkningsarbetet vid Götatunneln startar 4 januari

Västlänken passerar Götatunneln på två ställen, vid Kanaltorget och söder om Otterhällan vid Kungshöjd. På dessa platser behöver vi genomföra förstärkningsåtgärder för att Götatunneln ska klara av att bära tyngden av Västlänken.

Mellan 27 december-4 juni 2021 kommer Västlänkens deletapp Kvarnberget utföra förstärkningsarbeten i Götatunnelns norra tunnelrör. Vid Otterhällan påbörjas arbetet den 4 januari och pågår som längst till och med den 31 mars.

Vid Otterhällan ska vi förstärka cirka 40 meter av Götatunnelns tak genom att bygga ett tjockt betongvalv upp mot tunneltaket.  För att skapa utrymme för den nya förstärkningen kommer vi att utföra borrning och knackning i berget. Därefter ska vi forma, armera och gjuta själva betongförstärkningen.

Under förstärkningsarbetet kommer bullrande arbeten att pågå, men vi försöker anpassa våra byggmetoder för att minimera vår påverkan på omgivningen. Till exempel ska vi perforera berget med borr innan skrotning med hydraulhammare. En åtgärd som förväntas att minska stomljudsnivåerna jämfört med om hammaren hade använts direkt på bergytan.

Varför dispens?

Utifrån gjorda buller – och stomljudsmätningar kommer förstärkningsarbetena att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet mellan 4 januari och 31 mars 2021. Därför har Trafikverket ansökt om dispens till tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen i Västra Götaland, för att få utföra arbeten som överskrider riktvärdet för buller på dag-, kväll- och nattetid.

Tillfällig vistelse

Arbetet med att förstärka Götatunneln kommer att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet måndag-fredag 19.00-22.00 och lördag-söndag 07.00-19.00, under perioden 4 januari och 31 mars 2021. Vi har därför skickat ut ett erbjudande om tillfällig vistelse till de boende i området som berörs av förstärkningsarbetet.  

Störningarna är inte kontinuerliga under denna period, utan det förekommer också tysta arbeten. Även om man innan arbetena väljer att inte anta erbjudandet, så är det när som helst mellan den 4 januari och 31 mars möjligt att ändra sig.

Våra riktvärden för bullrande arbeten varierar över dygnet. Därför kan vi till exempel bullra mer på vardagar 07.00-19.00 än kvällar 19.00–22.00. Mer om detta kan du läsa här: https://www.trafikverket.se/vastlanken/bullerochvibrationer

 

Rättelse


Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslutade den 17 december att inte godkänna bullrande arbeten över riktvärdet under helg, kvällstid eller nattetid för de planerade förstärkningsarbetena av Götatunneln.

Förstärkningsarbetet vid Otterhällan startar upp den 4 januari och kommer att utföras dagtid 07.00-19.00. Länsstyrelsens beslut innebär att  slutdatumet för arbetet kommer att bli förskjutet. 

Länsstyrelsens beslut påverkar det erbjudande om tillfällig vistelse som skickades ut tidigare i november. Det innebär att en del boende i området vid Otterhällan kommer att kontaktas för att deras erbjudande om tillfällig vistelse inte längre gäller. 

Trafikverket kommer att överklaga Länsstyrelsens beslut, här kan du läsa mer om ärendet