Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Schakt och tunnlar för säkerhets skull

Nu är vi framme vid det som ska bli en av Västlänkens parallella servicetunnlar. När Västlänken tas i drift kommer tunneln att användas för service och underhåll, men också som räddningstunnel om olyckan skulle vara framme.

När vi nu sprängt nästan 900 meter in i servicetunnel Linné, från Linnéplatsen ner till Södra Viktoriagatan, når vi läget för det som ska bli en parallell servicetunnel till Västlänken. Servicetunneln sträcker sig från Haga station till Korsvägens station, parallellt med Västlänkens huvudtunnel.

Kartan visar med röd markering hur mycket vi sprängt just nu samt hur servicetunneln går parallellt med huvudtunneln. 

Arbetet med att driva själva servicetunneln startar efter årsskiftet. Först ska vi fortsätta driva Servicetunnel Linné så vi når läget för det som ska bli Västlänkens huvudtunnel. Från korsningen kan vi sedan driva huvudtunneln västerut mot station Haga och i ett senare skede även österut mot Korsvägen. Vi kommer att driva servicetunneln och huvudtunneln parallellt med varandra. Västlänkens huvudtunnel och den parallella service- och räddningstunneln bygger vi genom traditionell borr- och sprängteknik.

Säker utrymning vid olycka

Servicetunneln som ska gå parallellt med Västlänkens huvudtunnel kommer under byggtiden användas för transporter av massor. När Västlänken sedan är i drift kommer tunneln användas främst för service och underhåll, men även som räddningstunnel om en olycka skulle vara framme.

Illustrationen visar hur servicetunneln går parallellt med Västlänkens huvudtunnel och kan användas för evakuering.
Illustrationen visar hur servicetunneln går parallellt med Västlänkens huvudtunnel och kan användas för evakuering.  

Risken för olycka eller brand i tunneln är mycket liten. Om det trots allt sker en olycka eller om en brand uppstår i tunneln ska tåget i första hand köra ut ur tunneln innan det stannar, alternativt stanna vid en station för utrymning. Om detta inte är möjligt ska Västlänken vara konstruerad så att utrymning kan genomföras på ett säkert sätt inne i tunneln. När de utrymmande har kommit ut i servicetunneln eller serviceschaktet befinner de sig på säker plats och kan sedan i lugn och ro utrymma vidare ut ur anläggningen.

Illustrationen visar exempel på utrymningsvägar och några säkerhetsåtgärder i spårtunnel.
Illustrationen visar exempel på utrymningsvägar och några säkerhetsåtgärder i spårtunnel. 

- Västlänkens säkerhetslösning bygger på två typer av utrymningsvägar. Dels parallella servicestunnlar som här mellan Haga och Korsvägen men även i Skår. På övriga delar längs med Västlänken har vi serviceschakt och kortare servicetunnlar, berättar Maria Nilsson, senior specialist tunnelsäkerhet Trafikverket.

Tillsammans för säkerheten i tunneln

Arbetet med att planera och forma servicetunneln sker på flera nivåer i projektet och tillsammans med flera andra myndigheter och organisationer. Säkerhetsrelaterade frågor avhandlas löpande i en arbetsgrupp där sakkunniga från Trafikverket, Räddningstjänsten Storgöteborg och ambulanssjukvården deltar. Arbetsgruppen behandlar till exempel frågor om utrymning och räddningstjänstens och ambulansens insatsmöjligheter.

- Just nu är vi inne på detaljerna som tillexempel var de ska ställa sina fordon, var vi ska placera brandvattenposter samt hur skyltarna ska se ut, berättar Maria. Trots att förutsättningarna inte ser likadana ut överallt så tar vi tillsammans med entreprenörerna och räddningstjänsten fram lösningar som är så lika varandra som möjligt för att underlätta räddningstjänstens arbete.

Innan tunneln sedan tas i drift kommer projektet tillsammans med flera andra myndigheter och organisationer genomföra både orientering för räddningspersonal, skrivbordsövningar, scenariospel och slutligen fullskaliga övningar på plats i tunneln.