Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Station Haga - genom lera och berg

Hösten 2020 etablerade vi ett nytt arbetsområde, strax norr om Haga kyrkoplan. Det är här som jordschaktet för station Haga går över till bergschakt. Om allt går som planerat, kan vi påbörja sprängningsarbeten våren 2021.

Station Haga går genom både lera och berg och det är strax norr om Haga kyrka som jordschaktet går över till bergschakt. Den 1 oktober stängdes möjligheten att köra Sprängkullsgatan och Allén av och i samband med detta etablerade vi ett nytt arbetsområde norr om Haga kyrkoplan. Under kyrkoplanet sträcker sig sedan stationens plattformar 250 meter söderut mot Landala. Om allt går som planerat kan vi påbörja sprängningsarbetet våren 2021.

Här kan du läsa mer om Västlänkens stationer

Här kan du läsa mer om hur det går till när vi bygger i berg

Cut and cover

Innan vi kan utföra några bergarbeten för stationen behöver vi schakta oss ned cirka 27 meter under Parkgatans nivå. För att kunna schakta bort leran där vi bygger sätter vi först spontplankor och sedan utförs schakten i etapper. Bland annat för att se till att framkomligheten för trafiken i området fungerar. Då schaktet kommer att bli djupt stöttas spontväggarna med hjälp av stålvajrar som fästs i berg på spontens baksida. Vi planerar att påbörja installationen av sponten efter årsskiftet​. 

Under spårvägsavstängningen arbetade vi enligt top downmetoden, här gör vi tvärtom, alltså bottom up.Bottom up, mer känd som cut and cover-tekniken, innebär att vi gräver uppifrån och sedan gjuter tunneln i betong i de öppna schakten. När allt berg är borta börjar vi därför att gjuta bottenplattan, därefter väggarna och slutligen taket till tunneln och stationen. 

Bullrande arbeten

För att installera sponten används silent piler, som sitt namn till trots inte är helt tyst. I jämförelse med andra maskiner som utför samma arbete innebär silent piler dock en betydande skillnad. När spontplanken når berget behöver vi vibrera ned dem, ett arbete som kommer att orsaka buller i omgivningen. Beroende på vad våra bullerutredningar visar, kan det bli aktuellt att erbjuda tillfällig vistelse till boende i de fastigheter där vi ser att riktvärdet för bullrande verksamhet överskrids.

För att dämpa bullret från våra arbeten kommer vi att bygga ett fyra meter högt bullerplank mot Haga kyrka. Både planket och spontlinjen anpassas för att skydda de träd som växer intill arbetsområdet. Ett byggplank finns också på plats längs med Sprängkullsgatan och vi planerar komplettera det med andra ljuddämpande åtgärder.

– Efter årsskiftet kommer vi att gå ut med ytterligare informationom om de kommande bergarbetena till närboende och verksamheter i området runt Haga kyrka, säger Karin Malmquist, delprojektledare Haga.