Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Blå grävmaskin arbetar i ett av Götatunnelns tunnelrör när Västlänkens delprojekt Kvarnberget förstärker tunneln.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förstärkningsarbetet i Götatunneln pågår till 29 juli

Efter noggranna analyser har vi kommit fram till att sluttiden för förstärkningsarbetet i Götatunneln skjuts fram till 29 juli. Arbetet skjuts fram eftersom vi har tappat tid när vi enbart fick arbeta med bullrande arbeten på dagtid.

I december 2020 avslog Länsstyrelsen i Västra Götaland vår ansökan om att få utföra bullrande arbeten dygnet runt vid Kanaltorget och mellan 7-22 vid Otterhällan. Trafikverket delade inte Länsstyrelsens bedömning utan anser att med arbeten dygnet runt vid Kanaltorget så kan vi sammantaget minimera vår omgivningspåverkan och våra samhällsekonomiska effekter på trafiken. Därför överklagades beslutet och i januari godkände Mark- och miljödomstolen vår överklagan.

På grund av att vi enbart fick genomföra bullrande arbeten på dagtid har vi tappat tid, vilket gör att sluttiden för förstärkningsarbetet i Götatunneln beräknas skjutas fram till 29 juli från 4 juni då arbetet ursprungligen skulle vara färdigt. 

Vilka tider pågår bullrande arbeten?

Planen är att från den 15 februari till 19 april kommer det att ske bullrande arbete dygnet runt vid Kanaltorget. Vid Otterhällan beräknar vi att bullrande arbetet kommer att pågå mellan klockan 07-19 fram till 17 februari. Om det skulle ske förändringar kommer dessa att kommuniceras. Arbetet vid Otterhällan är mindre omfattande än vid Kanaltorget, och därför har vi gjort bedömningen att vi inte behöver utföra bullrande arbeten efter klockan 19. Berörda närboende, som erbjuds tillfällig vistelse, har kontaktats separat via brev.

Västlänken är en järnväg i tunnel under centrala Göteborg som ger staden genomgående pendel- och regiontågtrafik. Tre nya stationer gör att du kan resa enklare, snabbare och med färre byten.