Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar en Prunus på väg från Korsvägen till Tollered 2017/2018. Samma träd flyttar till Färjenäsparken i januari 2021.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Från Tollered till Färjenäs – nu flyttar träden tillbaka till stan!

Den 25 januari kommer de första träden tillbaka från sin tillfälliga vistelse i Tollered till Göteborg. Träden har sedan flytten hösten 2017 och våren 2018 stått på plantskola där de har växt så det knakar!

Den första flytten gjordes i november 2017, men förberedelserna startade tre år tidigare. Sedan 2014 har Göteborgs stad och Trafikverket inventerat cirka 1500 träd i gatu- och parkmiljö för att få en överblick över trädens hälsa, ålder och art. Inventeringarna har också kompletterats med undersökningar av trädens rotsystem och rötternas hälsa.

Totalt har vi flyttat 327 träd som berörs av Västlänkens arbeten vid Centralen, Kvarnberget, Haga och Korsvägen. Av dessa har 200 sedan flytten huserat på en plantskola i Tollered.

- Träden har mått bra i Tollered, säger Örjan Ståhl, landskapsingenjör med specialisering på mark- och trädfrågor. De har fått kontinuerlig skötsel och översyn och har växt mer än beräknat.

Skötsel och kontroll av trädet efter en flytt är mycket viktigt, och i Tollered har de blivit väl omhändertagna.  

- Träden bevattnas med automatbevattning som styrs genom ett instrument som mäter markfukten. Detta bidrar till att träden får optimal vattenmängd utifrån markfukt och temperatur. Området närmats trädstammarna är täkt med grov träflis för att behålla markfukten och minska ogräset, berättar Örjan Ståhl.

Den 25 januari flyttar alltså de första träden tillbaka till Göteborg och deras nya hemvist blir Färjenäsparken, vid foten av Älvsborgsbron på Hisingen. Under 2021 fortsätter Göteborgs stad att utveckla parken till en stadspark för evenemang och rekreation. Totalt ska ett 40-tal träd flyttas och bland dem finns både lind, ek, oxel, hästkastanj, körsbär och ask. Träden flyttas med hjälp av mobila trädflyttningsmaskiner som är anpassade efter trädens rotsystem.

-  När det gäller återplantering så ska träden få tillfredställande växtbäddar på den nya växtplatsen, likt dem som träden haft i Tollered. Det viktigaste för att träden ska klara av en återflytt är skötseln, att träden får tillräckligt med vatten efter en flytt är A och O, säger Örjan Ståhl.

Även beskärning av rötter och ogräsbekämpning spelar en stor roll för hur väl träden etablerar sig. Gräs och ogräs får inte heller växa för nära stammen, då det hindrar vatten från att tränga ner till rotsystemet.  Även markförhållandena på den nya växtplatsen är viktiga, till exempel bör inte grundvattnet vara för högt.

- Trafikverket som ansvarar för etableringsskötseln på plats i Färjenäsparken fram till augusti 2025, berättar Mira Ovuka Andersson, ansvarig miljö Västlänken och Olskroken planskildhet. Det är samma entreprenör som ansvarade för de förberedande arbetena och flytten som står för etableringsskötseln, vilket ger kontinuitet i arbetet fortsätter Mira.

I och med planerade stadsutvecklingsprojekt kommer stora områden längs med Västlänkens sträckning att se annorlunda ut i framtiden. Därför kommer det inte att vara möjligt att ersätta alla träd på samma plats. Många träd får en annan plats i staden. Tillsammans med Göteborgs Stad arbetar Trafikverket med att hitta lämpliga platser för nyetablering och att återställa parker och andra grönytor som påverkas.