Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Pågående arbeten för bergpåslaget vid Haga kyrkoplan

I berget under Haga kyrkoplan sträcker sig station Hagas plattformar 250 meter söderut mot Landala. För att kunna gjuta stationens golv, väggar och tak, behöver vi schakta oss ned genom både lera och berg, cirka 27 meter under Parkgatans nivå.

För att kunna utföra schaktarbeten sätter vi först spontplankor. Sedan årsskiftet har silen pilern jobbat på arbetsområdet vid Hagakyrkan för att installera sponten som nu är på plats. På grund av avståndet mellan befintlig mark och berget måste vi byta spontmetod och fortsätta med så kallad berlinerspont.  Berlinersponten kan installeras både genom borrning och slagning. När all spont är monterad påbörjar vi arbetet med jetinjektering mellan berg och lera samt ridåinjektering av berget runt spontlinjen.

Då schaktet kommer att bli djupt stöttas spontväggarna med hjälp av stålvajrar som fästs i berg på spontens baksida. När spontplanken når berget behöver vi vibrera också ned dem i berget för att stabilisera dem. Dessa arbeten kommer att medföra högre bullernivåer än tidigare. Ett erbjudande om tillfällig vistelse har därför skickats ut till boende i de fastigheter där vi riskerar att överskrida riktvärdena för bullrande arbeten.

För att dämpa bullret från våra arbeten har vi satt upp ett fyra meter högt byggplank mot Haga kyrka. Vi planerar också att installera andra ljuddämpande åtgärder. Mot väster, längs med Sprängkullsgatan kompletterar vi till exempel det befintliga byggplanket med en containerskärm. Vid behov kan vi också sätta upp ett tillfälligt bullerskydd runt de maskiner som används.

Om allt går enligt plan kommer vi under maj månad att påbörja sprängningsarbetet för förskärningen in till stationsutrymmet. Berget sprängs ut i pallar genom försiktig sprängning. För att inte påverka spår-och biltrafiken mer än nödvändigt har vi fasta sprängtider, en sprängsalva på förmiddagen och en på eftermiddagen. Du som bor eller har verksamhet inom 300 meter från våra arbeten kan få en förvarning 15-30 minuter innan vi spränger i ditt närområde.