Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över Otterhällan och Kungshöjd i Göteborg.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förstärkningsarbetet av Götatunneln vid Otterhällan pågår till mitten av mars

Västlänkens deletapp Kvarnberget har sedan i december 2020 förstärkt Götatunneln. Efter beskedet från Mark- och miljööverdomstolen att bullrande arbeten tillsvidare endast för utföras på dagtid, flyttas sluttiden för arbetet.

Västlänken passerar Götatunneln på två ställen, vid Kanaltorget och Otterhällan. På dessa platser behöver vi därför genomföra förstärkningsåtgärder för att Götatunneln ska klara av att bära tyngden av Västlänken. Arbetet påbörjades i slutet av december 2020 och skulle enligt ursprunglig tidplan totalt pågå till och med 4 juni 2021.

Sedan beskedet från Mark- och miljööverdomstolen kom, om att vi tillsvidare inte får utföra bullrande arbeten på nattetid, har vi jobbat med att planera om arbetet. Nu när vi endast kommer att utföra bullrande arbeten vid Kanaltorget och Otterhällan på dagtid bedömer vi att förstärkningsarbetet i Götatunneln kommer att pågå till 20 augusti.

Den ursprungliga sluttiden för förstärkningsarbetet för Otterhällan var 17 februari. Idag beräknar vi att det bullrande arbetet kommer att pågå mellan klockan 07-19 fram till och med mitten av mars. Då de åtgärder vi behöver göra vid Otterhällan är mindre omfattande kommer de att kunna avslutas tidigare än de pågående arbetena vid Kanaltorget.

Bullrande arbeten

De arbeten som riskerar att överskrida våra riktvärden för buller pågår nu på dagtid mellan klockan 07-19, både vid Kanaltorget och Otterhällan. Under övrig tid på dygnet kommer arbeten att pågå i Götatunneln, men det är arbeten som är tystare än de som genomförs på dagtid. Dessa arbeten kan genomföras på övrig tid eftersom att de inte bedöms överskrida våra riktvärden för buller. 

Berörda närboende, som nu får förlängd tillfällig vistelse på dagtid, har kontaktats separat via brev.