Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Rosenlund - inte bara lera

Vi har hittills rört oss mycket i lera här i Rosenlund och Haga. Och det av naturliga skäl. När vi är klara med schaktarbetena i området förväntar vi oss att ha tagit ut cirka 175 000 kubikmeter av den varan.

Vid Skattehuset ser man berget vid markytan, under Rosenlundskanalen har vi ett djup på 65 meter. Variationen ned till berget är en av våra utmaningar i området. Foto: Trafikverket

Vi har hittills rört oss mycket i lera här i Rosenlund och Haga, med tiden blir det dock betydligt mer hårdnackat. Vid Haga kyrkoplan tar vi under april nästa steg för att komma vidare med det djupare bergschaktet. Arbeten har pågått här sedan årsskiftet och vi kommer in kort att få bergdubb och ankarstag på plats. Ankarstagen är till för att stabilisera sponten så att den kan ta upp kraften från utsidan då vi utför schaktarbeten på insidan. För att kunna gjuta stationens golv, väggar och tak, behöver vi schakta oss ned cirka 27 meter under Parkgatans nivå.

Om allt går enligt plan kommer vi under slutet av maj att kunna påbörja sprängningsarbetet för förskärningen in till stationsutrymmet. För att vi ska kunna spränga och även såga ut berget utan att påverka grundvattennivån, är nästa steg att utföra ridåinjektering. Ridåinjektering innebär att vi borrar cirka 40 meter djupa hål vertikalt och sprutar därefter in betong. Detta görs utmed hela schaktlinjen där vi ska utföra bergschakt.

På flera ställen har vi betydligt mer berg närmare markytan än vad som först var uppskattat. Ett sådant område finns precis utanför Skattehuset. Där borrar vi och spräcker loss berget med hydraulisk spräckning, cirka tre meter under marknivån. Vi behöver ta bort berget här för att kunna göra plats för ett av brostöden till den tillfälliga trafikbron samt för de ledningsomläggningar som ska utföras i området. Med hjälp av bron upprätthåller vi trafiken under tiden då vi schaktar för att kunna bygga väggar och tak för Västlänkens huvudtunnel.

När vi borrar i berg finns risken för förhöjda bullernivåer. Vid Skatteverket har vi därför monterat en 6 meter hög bullerskärm och använder en borrigg med ljudisolerat borrtorn. Vi mäter kontinuerligt buller i flera fastigheter runtom arbetsområdet för att säkerställa att vi inte överskrider våra tillåtna bullernivåer. För att dämpa bullret från våra arbeten vid Haga kyrkoplan har vi satt upp ett fyra meter högt byggplank mot Hagakyrkan. Vi planerar också att installera ytterligare ljuddämpande åtgärder och vid behov kan vi sätta upp tillfällga bullerskydd runt de maskiner som används.