Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar den norra korsarmen av Hagakyrkan i Göteborg.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Grundförstärkning av Hagakyrkan

I slutet på maj påbörjar vi arbetet med att förstärka grunden på Hagakyrkan. Förstärkningen görs på den norra korsarmen.

Den norra delen av korsarmarna grundförstärktes med järnpålar 1992. I samband med den besiktning, som genomfördes 2014 inför arbetena med Västlänken, fann vi dock sprickor i grunden. Innan arbetet går vidare med djupschaktet vid Haga kyrkoplan ska vi därför genomföra kompletterande förstärkningsåtgärder av kyrkan.

Vi kommer att borra två stålpålar på vardera sidan av grundmuren. För att kunna utföra arbetet plockar vi tillfälligt bort trappan in i det norra korset. Pålarna borras från utsidan och ingen ytterligare åverkan kommer att ske på själva kyrkan.

När vi utför arbetet behöver vi stängsla in ett mindre arbetsområde vid Hagakyrkan. Gång- och cykeltrafikanter kommer därför att hänvisas runt området, följ skyltning på plats.

Vi mäter projektets påverkan på Hagakyrkan

Byggnationen av Västlänken kommer att beröra byggnader med höga kulturhistoriska värden och i regeringens tillåtlighetsbeslut ska Västlänken planeras och utföras så att negativa konsekvenser för kulturmiljön och stadsmiljön begränsas. Med hjälp av arkeologer, byggnadsantikvarier, geotekniker och vibrationstekniker har vi identifiera cirka 1000 kulturhistoriskt värdefulla riskobjekt. 

Arbetet med kulturmiljön har lett fram till kontrollprogram och en handlingsplan som redogör för vilka åtgärder som kommer att vidtas för att skydda kulturmilijön i anslutning till Västlänken. Förutom att vi nu utför grundförstärkningen har vi tidigare täckt över de två orglarna som finns inne i kyrkan för att undvika att smuts och sot ramlar ned i piporna vid vibrationer.

Sedan besiktningen som utfördes 2014 har vi också utfört flera mellanbesiktningar, ett arbete som fortsätter då sprängningsarbetet pågår under Haga kyrkoplan. För att skydda kyrkan under byggtiden av station Haga mäter vi också sättningar i marken, grundvatten och utför sprickmätningar. Kulturmiljöspecialister är ute på plats en gång i veckan för att följa upp kontrollprogrammet som är ett levande dokument och uppdateras vid behov.