Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Borrbandvagn installerar infiltrationsrör och

Vi installerar infiltrationsbrunnar och grundvattenrör

Under veckorna 22-25 kommer vi att installera infiltrationsbrunnar och grundvattenrör på olika platser i Haga och Vasastaden.

 

Det är för att kunna mäta grundvattennivåerna före, under och efter bygget av Västlänken som vi installerar infiltrationsbrunnar och grundvattenrör. Projektet har mätt grundvattennivåer och samlat in mätdata sedan 2012 och det har gett oss en bra bild av hur grundvattennivåerna bör se ut och hur den varierar över året.

Rören etableras med hjälp av en borrbandvagn, varför störningar i form av buller kan förekomma. I vissa fall behöver vi också utföra mindre schaktarbeten. Under arbetets gång leds gående och cyklister förbi de olika arbetsområdena, följ skyltning på plats.

Tidplan

Vi utför samtliga installationer vardagar mellan klockan 07.00-17.00.

  • Vecka 22 och 23 installeras två infiltrationsbrunnar och två grundvattenrör i trottoaren vid Husargatan 17-19. Marken återställs senast måndag 14 juni. Gående hänvisas till trottoaren på motsatt sida av vägen.

  • Vecka 23 installeras en infiltrationsbrunn och ett grundvattenrör i trottoaren vid Viktoriagatan.

  • Vecka 23 och 24 installeras en infiltrationsbrunn och ett grundvattenrör i grönyta vid Viktoriagatan/Parkgatan. Gång- och cykeltrafiken leds om och vi lägger körskydd för att skydda gräset. 

  • Vecka 23 och 24 anläggs två hammarborhål i trottoaren utanför Bellmansgatan 8-12.

  • Vecka 24 anläggs två hammarborrhål i torgytan utanför Smyrnakyrkans entré vid Haga Kyrkogata 2.

  • Vecka 24 och 25 anläggs två hammarborrhål längs med Johanna Hedéns gångväg, Haga allé. Gångtrafiken leds om då gångvägen kommer att vara avstängd under tiden då arbett pågår. 

  • Vecka 24 och 25 installeras två infiltrationsbrunnar och två grundvattenrör i trottoaren vid Karl Gustavsgatan 29-35. Gångvägen kommer att vara avstängd under tiden då arbete pågår och gående leds om med skyltar.