Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild från Kungsgatan i Göteborg. Bilden visar den borrmaskin som utför geotekniska undersökningar
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Hydrogeologiska undersökningar på Kungsgatan

För att bygga Västlänken på ett säkert sätt, kartlägger vi marken i ett kompletterande undersökningsprogram. Under vecka 24 och 25 utför vi geotekniska undersökningar på Kungsgatan.

För att bygga Västlänken på ett säkert sätt kartlägger vi marken och berget i omfattande undersökningsprogram. Under vecka 24 och 25 ska vi utföra geotekniska undersökningar på sex olika platser längs med Kungsgatan. Samtidigt installerar vi även grundvattenbrunnar.

Den geotekniska undersökning och installationen av grundvattenbrunnar gör vi från markytan och arbetet sker med hjälp av en borrbandvagn. Närboende, verksamheter och förbipasserande kan därför komma att påvekas av buller och stomljud. Arbetena utförs vardagar klockan 07.00–17.00. 

För att säkerställa tillträde till borrpunkterna sätter upp vi också upp avgränsningar. Under arbetets gång leds gående och cyklister förbi de olika arbetsområdena, följ skyltning på plats. Vi behöver stänga av närliggande parkeringar till Kungsgatan 9, i övrigt påverkas inte biltrafiken i området. För att minimera påverkan i omgivningen samlar vi ihop utrustningen till ett mindre område under nätter och helger.