Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

I slutet av juni börjar vi borra ventilationsschaktet vid Föreningsgatan

På berget väster om Södra Viktoriagatan går arbetet framåt med det ventilationsschakt som ska byggas här. Förberedelser har pågått här sedan september 2020. Schaktet blir ungefär 75 meter djupt och byggs med den sprängfria metoden raiseborrning.

 

På bilden visas den maskin som ska borra ventilationsschaktet vid Föreningsgatan i Göteborg.
Vecka 24 inleder vi arbetet med att rigga den borrmaskin och installera övrig utrustning som ska användas för att borra ventilationsschaktet. Därefter påbörjas arbetet med att borra ett pilothål.För att undvika olyckor stängslar vi in arbetsområdet.Foto: Bergteamet

Sedan september 2020 har det pågått olika förberedande arbeten för att vi nu, med start i juni, ska kunna bygga själva ventilatinsschaktet vid Föreningsgatan/Södra Viktoriagatan. Arbetet inleds med att vi borrar ett mindre pilothål från marknivå till ett underliggande ventilationsrum. När pilothålet når det underliggande ventilationsrummet monteras en ny borrkrona av hårdmetall på en borrstång som sedan dras uppåt. Samtidigt som borrkronan förs uppåt roterar den och på så vis krossas berget ovanför kronan och faller ned till ventilationsrummets botten. Detta moment inleder vi vecka 28 och vi beräknar att vara klara senast vecka 34.

Ventilationsschaktet blir cirka 75 meter djupt och har en diameter på cirka 6,5 meter. När borrkronan når marknivå lyfts den bort med hjälp av en kranbil, läggs på balkar, monteras ned och körs iväg på lastbilar. Över det färdiga schaktet lägger vi sedan ett ståltak som svetsas på plats i berget.​

Vid årsskiftet 2020/2021 nådde servicetunnel Linné Västlänkens huvudtunnel i korsningen Södra Viktoriagatan/ Malmstensgatan.  

Västlänkens arbeten i området

Området runt Södra Viktoriagatan och Föreningsgatan är en knutpunkt för den fortsatta drivningen av Västlänken. Härifrån arbetar vi vid flera tunnelfronter och spränger ut huvudtunneln i riktning mot station Haga och österut mot Korsvägen. Samtidigt driver vi också den parallella räddnings- och servicetunnel som löper längs med huvudtunneln mellan de två stationerna.

Hur kommer Västlänken att gå och hur långt har vi kommit? I Västlänkens framdriftskarta kan du följa projektets arbete i ditt område. 

Hur påverkas luftkvaliteten?

För att bygga Västlänkens bergtunnlar använder vi  traditionell borr- och sprängteknik. Vid sprängning bildas det spränggaser och för att arbetsmiljön ska bli godtagbar under byggskedet krävs det därför att luften ventileras ut ur tunnlarna.

Under våren 2021 har vi tittat på olika lösningar för att leda ut spränggaserna från den fortsatta byggnationen. Istället för att leda ut spränggaserna via ventilationsschaktet vid Föreningsgatan, som först var tanken, kommer de att ledas ut vid tunnelmynningen intill Linnéplatsen. Under byggnationen av Västlänken kommer schaktet istället användas för att ta in friskluft.