Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över Västlänkens arbetsområde i Haga och Pustervik.

I juli inleds våra bergarbeten i Haga

Hittills har vi rört oss mycket i lera i Rosenlund och Haga, men under vecka 34(23–29 augusti) inleder vi på allvar bergschakten i Haga. Vi ska 27 meter ned i marken vid Parkgatan innan vi når rätt nivå för att kunna gjuta stationens golv, väggar och tak.

Vid Haga kyrkoplan tar vi i slutet på juli, under vecka 34, nästa steg för att komma vidare med det djupare bergschaktet för station Haga. Innan vi kan påbörja några arbeten med själva stationsrummet behöver vi schakta oss ned cirka 27 meter under Parkgatans nivå. För att kunna utföra ett så pass djupt jord- och bergschakt behövs rejäla stödkonstruktioner. Förberedelser har därför pågått sedan årsskiftet 2020/2021och nu är spont, bergdubb och ankarstag på plats. Ankarstagen är till för att stabilisera sponten så att den kan ta upp kraften från utsidan då vi utför schaktarbeten på insidan.

Berget kommer vi att ta ut i pallar genom en kombination av vajersågning och sprängning. Inför en sprängning lägger vi över sprängmattor som dämpar ljudet och förhindrar att grus och sten inte tar sig utanför arbetsområdet.

- Att använda vajersågning har både sina fördelar och nackdelar. Fördelen är att vibrationerna från sprängningarna minskar och vi får en mindre omgivningspåverkan. Nackdelen är att bergschakten tar längre tid. Vi räknar med att arbetet kommer att ta upp till 56 veckor, berättar Karin Malmquist, delprojektledare Haga.

Borrning innebär buller

Bild på ljuddämpande containervägg vid Sprängkullsgatan.
I takt med att vi kommer djupare ner i marken, desto mer dämpas bullret av själva schaktväggarna. Bullermätare för luftburet buller finns uppsatta i området och beroende på vad de visar kan vi under arbetets gång anpassa de bullerdämpande åtgärderna.Foto: Trafikverket

Borrning för vajersågning, sprängning och för att få stödkonstruktioner på plats innebär att det kan komma att bullra. För att dämpa bullret har vi satt upp ett fyra meter högt byggplank mot Haga kyrkan och längs med Sprängkullsgatan. Planket har också kompletterats med en containerskärm. Att använda containrar för ljuddämpning är en vanlig metod.

- Vi förstår att det kan kännas instängt med en containervägg precis utanför sitt fönster. Men de finns där som en extra bullerdämpande åtgärd och de utgör dessutom ett bra skydd i händelse av att grus och sten från en sprängning tar sig utanför arbetsområdet, berättar Karin Malmquist.

Om en ljudsignal ljuder i området

Sprängning kommer att ske max två gånger om dagen inom fasta tidsintervaller, vardagar mellan klockan 09.00-10.00 och 13.00–14.00.  En ljudsignal förvarnar omgivningen om att en sprängning kommer att ske och all trafik stoppas då av vakter inom en utsedd säkerhetszon.

- Signalen ljuder i 3 minuter innan sprängningen äger rum och 30 sekunder efter. Vakter stänger då av Parkgatan för bil- och spårvägstrafik, berättar Mattias Hede, samordnare väg, projekt Västlänken. Det handlar om korta avstängningar under några minuter. För att skydda gång- och cykeltrafikanter har vi även vakter utplacerade i området runt Haga kyrkoplan som tillfälligt kommer att stoppa förbipasserande när en sprängning äger rum, fortsätter Mattias.

Klipp ut och spara

Sprängning sker inom fasta tidsintervaller, vardagar mellan klockan 09.00-10.00 och 13.00–14.00.

En ljudsignal förvarnar omgivningen om att en sprängning kommer att ske. Signalen ljuder i 3 minuter innan sprängningen äger rum och 30 sekunder efter.

Var uppmärksam på vakter i området, de finns där för att skydda dig och alla andra trafikanter i och med en sprängning.