Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En vy över Rosenlundskanalen. Till höger i bild syns Feskekörka.

Foto: Amanda Gudmundson.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Knölnate hittad i Rosenlundskanalen

Den fridlysta vattenväxten knölnate har upphittats i Rosenlundskanalen under en nyligen genomförd inventering. Knölnaten som hittats inom Västlänkens arbetsområde skyddas genom att flyttas till en damm i Gerrebacka.

Knölnaten är en ovanlig och rödlistad ört som tidigare observerats i vattendragen i centrala Göteborg, bland annat inom Västlänkens arbetsområde.  Knölnaten har en trind stjälk, och är trådfin och rikt grenig.

– Knölnaten vill gärna växa i lite mjukare botten där det inte är jättedjupt. Den är värmekrävande och trivs i mer näringsrikt vatten, berättar Ama

Två biologer sitter i en kanot i Gullbergsån. De är iklädda flytvästar och varselkläder. En av dem tittar ner genom en vattenkikare; ett brandgult trattliknande föremål. I bakgrunden syns delar av Västlänkens arbetsområde.
I år utfördes inventeringen med en kanot. Foto: Maria Zetterqvist

nda Gudmundson, biolog på EnviroPlanning.

Inventering på två sätt

För att skydda knölnaten under byggnationen av Västlänken gör vi inventeringar av de vattendrag som berörs av bygget. I år utfördes inventeringar av delar av Mölndalsån, Gullbergsån, Stora Hamnkanalen och Rosenlundskanalen i Göteborg.

Inventeringen kan ske på två olika sätt; antingen genom snorkling eller genom att

biologerna ror runt och tittar ner i vattnet med en vattenkikare. Vattenkikaren är ett trattformat rör med en genomskinlig glasskiva i botten. 

– Vilken metod vi använder beror på olika faktorer; ibland är sikten för dålig för att använda vattenkikaren och på vissa ställen är det inte säkert att snorkla, säger Amanda Gudmundson.

Flyttas för att skyddas

Knölnaten uppträder ibland sparsamt och tillfälligt. Det är därför möjligt att den från ett år till ett annat hittas på olika platser i våra vattendrag. Denna gång upphittades knölnate för första gången i Rosenlundskanalen. Under tidigare inventeringar har växten endast påträffats i Gullbergsån.

För att undvika skada på arten flyttas de till en annan plats; en damm i Gerrebacka.

– Det är alltid ett riskmoment att flytta arter. Vi gräver därför upp knölnaten försiktigt om den är rotad, gärna med händerna, så att hela plantan följer med. Sedan transporterar vi exemplaret i en hink med vatten och sätter ut den samma dag i dammen, berättar Amanda Gudmundson.

Varje år följer biologerna upp hur de flyttade exemplaren mår och om de har etablerat sig väl på den nya platsen.

En hand håller upp en del av knölnaten ovanför vattenytan. Delen som syns är smal och trådig.
Knölnatens stjälk är trind, trådfin och rikt grenig. Bladen är mycket smala, knappt en millimeter breda och långspetsade.Foto: Amanda Gudmundson