Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vi kopplar ihop infiltrationsaläggningar

Vi följer projektets påverkan på grundvattennivåerna genom att installera grundvattenrör och infiltrationsbrunnar. Under hösten slutför vi tidigare utförda installationer genom att koppla ihop dem med befintliga el- och vattenledningar.

Tidigare har vi installerat infiltrationsbrunnar vid Nedre Fogelbergsgatan, Husargatan, Esperantoplatsen, Viktoriagatan 15 och Lilla torg. Under hösten ska vi nu slutföra det arbetet genom att koppla ihop infiltrationsbrunnen med befintliga el- och vattenledningar i ett apparatskåp.  Samtliga installationer utförs måndag-fredag mellan klockan 07.00-17.00 och tar cirka två till tre veckor att utföra på vardera arbetsplats. Från det att vi etablerar oss till dess att marken återställs.

Själva skåpet installeras i gatunivå, men då det ska kopplas samman med befintliga el- och vattenledningar, kommer vi att behöva utföra mindre schaktarbeten. Under arbetets gång leds gående och cyklister förbi de olika arbetsområdena, för skyltning på plats.

Höstens arbeten är en del i projektets arbete med att samla in mätdata på grundvattennivåerna i staden. För att kunna mäta grundvattennivåerna före, under och efter byggnationen av Västlänken har arbetet med att installera infiltrationsbrunnar och grundvattenrör pågått sedan 2012. I dagsläget har vi mer än 1300 mätpunkter och det har gett oss en bra bild av hur nivåerna bör se ut och hur de varierar över året.

Ser vi att våra arbeten med Västlänken orsakar en sänkning av grundvattennivåerna kan vi genom dessa infiltrationsbrunnar tillföra nytt vatten till grundvattenmagasinen och motverka att marken sätter sig i känsliga områden.