Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden visar raiseborrkronan med en diameter på 6,5 meter.

Arbetet med ventilationsschaktet försenas fyra veckor

Borrningsarbetet för ventilationsschaktet vid Föreningsgatan avslutas vecka 38. På grund av en försiktig start och att vi har passerat zoner med dåligt berg, har arbetet blivit cirka fyra veckor försenat.

Borrningen för pilothålet når det underliggande ventilationsrummet och den mindre borrkronan svetsas bort. Foto: Trafikverket

Sakta, 1,2 meter per dag, men säkert arbetar sig borrkronan uppåt. Raiseborrningen inleddes den 13 juli och det är de första veckorna är kritiska för det fortsatta arbetet. Borrkronan, med en diameter på 6,5 meter, måste komma rakt och vara helt inne i berget för att få upp farten. I och med zoner av dåligt berg fick vi inledningsvis också gå väldigt långsamt, vilket har orsakat förseningen.

Ventilationsschaktet vid Föreningsgatan blir cirka 75 meter djup (till tunnelbotten) och i dagsläget återstår det cirka 25 meter. När borrningsarbetet är slutfört monteras borrkronan ned, antingen vid marknivå eller nere i tunneln och körs iväg med lastbilar.

- Därefter gör vi en undersökning av schaktet för att se vilken typ av bergförstärkning som är nödvändig, berättar David  Hersvik, byggledare berg. Förstärkning sker vanligen med hjälp av bergbultar och sprutbetong. Schaktväggarna kommer även att tätas med en vattentät betonglining, fortsätter David.

En bergbult består av armeringsstål som förankras i borrhål med cementbruk. Bergbultarna förhindrar utfall av potentiellt instabila block eller kilar. En robot sprutar sedan sprutbetongsförstärkning på berget. Sprutbetong är helt enkelt betong med tillsatser som gör att den kan sprutas på berget med hjälp av tryckluft.

Kontroller av stomljud och luftburet buller

Visar våra mätningar att arbetet inte överskrider riktvärdet för stomljud och luftburet buller kan borrningen för ventilationsschaktet att även ske under kvällar fram till 22.00 och helger klockan 19.00. För att komplettera vår bullerberäkningar genomför vi också mätningar i takt med framdriften.

- I och med våra pågående bergarbeten mäter vi stomljudet kontinuerligt, berättar David Hersvik. Vi har installerat flertalet stomljudsmätare i området runt Föreningsgatan och Södra Viktoriagatan som hjälper oss att följa arbetets påverkan på omgivningen. I och med borrningen av ventilationsschaktet mäter vi även det luftburna bullret för att kontrollera att vi håller oss inom riktvärdet.

Följ länken för att hitta mer information om vilka riktvärden som projektet har att förhålla sig till, www.trafikverket.se/vastlanken/bullerochvibrationer.