Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy över arbetsområdet i Rosenlund. Till vänster i bild syns föredetta Skattehuset och till vänster i bild syns Rosenlundskanalen.

Arbeten med station Haga fortsätter i Rosenlundskanalen

I november 2019 stängde vi av Rosenlundskanalen för att påbörja arbetet med Västlänkens station Haga i lera. Nu, två år senare, är det dags för nästa avstängning. När Västlänken är klar kommer stationens tak ligga cirka 8 meter under kanalen.

En dryg tredjedel av Västlänkens huvudtunnel går i jord och lera. Jordschaktet för station Haga grävs i etapper och sträcker sig cirka 240 meter från Rosenlundsgatan och slutar där stationen återigen går in i berg, strax norr om Hagakyrkan. När Paddanbåtarna nu har gjort sin sista sightseeingtur för säsongen 2021 kommer vi återigen att stänga av Rosenlundskanalen för att fortsätta arbete med station Haga på kanalens södra sida.

Planerade arbeten under avstängningen

Höstens och vinterns arbeten i kanalen inleds med att vi behöver dra bort den gamla sponten som installerades i och med avstängningen 2019. När detta är gjort kan vi sätta en ny spontlinje i rätt läge inför vinterns arbeten i kanalen. För 2019 års spontarbeten i kanalen kunde vi använda en så kallad Silent Piler, men i år är samtliga av dessa upptagna vid andra byggprojekt i Europa.

- Efterfrågan på Silent Piler är stor och det finns cirka 4 maskiner av detta slag att tillgå i hela Europa. För de planerade arbetena i november och december fanns det ingen Silent Piler tillgänglig, istället får vi använda en frihängande vibrohammare, berättar Crister Lindén, produktionsledare Haga.

På grund av dess höga höjd är det näst intill omöjligt att avskärma en frihängande vibrohammare. Gjorda bullerberäkningar visar också de planerade spontarbetena riskerar att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet från och med mitten av november till mitten av december. Spontningsarbetet utför vi på vardagar klockan 07.00-19.00 och ett erbjudande om tillfällig vistelse har skickats ut till berörda närboende.

Området fiskas ut

Inför avstängningen fiskar vi även denna gång ut den del av Rosenlundskanalen som stängs av, detta för att i möjligaste mån undvika att fiskfaunan inte kommer till skada. Vi övervakar utfiskningen som sker med hjälp av provfiskenät och som vittjas varje timma. Näten är cirka 30 meter långa och 1,5 meter djupa och har varierande maskstorlek som möjliggör att fiskar av olika storlek kan fångas. Fisken släpper vi sedan ut i den del av Rosenlundskanalen som är öppen.

Så här gick det när vi fiskade i Rosenlundskanalen hösten 2019 "På fisketur i Rosenlundskanalen"

Jordschaktet för station Haga utförs i etapper

När vi har en ny spontlinje på plats och den avstängda delen av kanalen är utfiskad kan arbetet fortsätta. Fram till april 2022 ska vi bland annat riva resterande betongkonstruktioner från den nedmonterade Rosenlundsbron. För att minimera rörelser i kanalens botten ska vi även installera cross walls (tvärväggar) och sekantpålar.  I ett senare skede kommer sekantpålarna att fungera som stödjande element till tunneltaket.

Ett av huvudmålen för Västlänken är att bygga med så liten omvärldspåverkan som möjligt. Därför utförs schakten för den del av station Haga som ligger i jord, till stor del med så kallad ”Top Down” teknik. Med den tekniken installerar vi först bärande konstruktioner och gjuter tunnelns tak för att sedan kunna fortsätta schaktarbetet nedåt och bygga tunnelväggar, golv och pelare.