Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trädflytt i Rosenlund och vid Linnéplatsen

Under vecka 47 kommer vi att flytta träd i Rosenlund och vid Linnéplatsen för att förbereda inför bygget av Västlänken.

Sedan 2014 har arborister och experter inom både Trafikverket och Göteborgs Stad inventerat samtliga träd som påverkas av Västlänken för att få information om varje enskilt träds hälsa, ålder och art.

Vi kommer att flytta tre lindar permanent från Rosenlund till Karlrosfältet, norr om Botaniska trädgården, och tre oxlar flyttas permanent till Askimsbadet. Arbetet på respektive plats beräknas att pågå under en dag mellan klockan 09:00-15:00. Vi flyttar träden för att kunna bevara dem.

Trafikpåverkan

För att vi ska kunna utföra arbetet kommer delar av gång- och cykelvägen på Rosenlundsgatan att stängas av. Gående och cyklister kommer att ledas förbi arbetsområdet. När vi flyttar träd vid Linnéplatsen påverkas ingen biltrafik, gående eller cyklister.

Klicka här för mer information om trädflytten längs med Västlänkens sträckning.