Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vi förbereder etableringen av arbetsområdet för servicetunnel Haga vid Linnéplatsen.

Under vecka 16 utförs ledningsomläggningar på Haraldsgatan samt på gång- och cykelbanan i höjd med Psykologen vid Linnéplatsen.

Från måndag den 16 april till fredag den 20 april utförs ledningsomläggningar på Haraldsgatan samt på gång- och cykelbanan i höjd med Psykologen vid Linnéplatsen. De arbeten som påverkar gång- och cykeltrafikanter kommer att ske dagtid och arbeten som påverkar biltrafikanter nattetid.

Påverkan på framkomlighet

Vårt arbete påverkar framkomligheten för gång- och cykeltrafik dagtid under vecka 16. Från kl 07.00 och 17.00 den 16-20 april 2018 leds gång- och cykeltrafik förbi arbetsområdet.

Arbetet påverkar även framkomligheten för biltrafik till Haraldsgatans södra del den 16-20 april 2018 mellan kl 18.00 och kl 07.00. Arbetet beräknas vara klart och öppen för trafik från fredag den 20 april kl 17.00.

Bullrande arbeten

Vi följer Naturvårdsverkets allmänna råd, men störningar i form av buller från mindre schaktarbeten, borrningar och de maskiner som används kommer att uppstå. Företrädesvis arbetar vi mellan kl 07.00-16.00, men kvälls och nattarbeten kommer att förekomma i detta fall.