Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

I mitten av juni startar arbetet med tunnelmynningen

Porten till Västlänkens servicetunnel anläggs i berget mellan byggnaderna på  Haraldsgatan. Arbetsplatsen är snart färdigställd. Den 14 juni planeras start av borrning och sprängning, för att komma in i berget.

I samband med etablering av byggarbetsplatsen påbörjades togs ett antal parkeringsplatser i området i anspråk. Planering för att, till så stor del som möjligt, ersätta dessa pågår. P-plats med dörr för funktionshindrade planeras också, samt ytterligare ett cykelställ, framför Psykologiska Institutionen.

En siktspegel har satts upp och en till planeras för att skapa god sikt när lastbilarna börjar transportera ut byggnadsmaterial från servicetunneln.

Möten med fastighetsägare och verksamheter på ömse sidor av arbetsplatsen har hållits.

De sista dagarna i maj och de första i juni blir aktiviteten på arbetsplatsen inte så stor. Enligt nuvarande plan kommer arbetet med ingången till servicetunneln att påbörjas den 14 juni. Det kan då komma att bullra mellan klockan 07:00 på morgonen och 19:00 på kvällen, vardagar.

Sprängningar kommer dock att ske som mest en gång per dygn. Vi återkommer med mer specifik information om när vi kommer att spränga. När själva arbetet med att spränga inne i tunneln är i gång går det framåt för var vecka och då flyttar ljudet in i berget. Vi kommer att informera dem som berörs av dessa vibrationer/ljud.