Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Haga Kyrkogata beräknas öppnas för trafik under midsommarveckan.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Förstärkningsarbeten under Södra Hamngatan i sommar

Södra Hamngatan förstärks i sommar inför bygget av Västlänkens tågtunnel. Arbetsområdet har spärrats av och trafiken går via Norra Hamngatan istället.

Trafiken på Södra Hamngatan vid Residenset har stängts av och arbetsområdet inhängnats. Prismor har monterats på Residenset för att mäta eventuella rörelser i huset. Buller- och vibrationsmätare har installerats. Detta för att säkerställa att vi håller oss inom tillåtna värden.

Inledningsvis rivs delar av spårvagnsspåret och asfalt tas bort samt ledningsomläggningar utförs. I nästa steg ska spont och stålpålar slås ned i marken. Stålpålarna sätts mot Residenset som en försiktighetsåtgärd för att motverka rörelse i marken i samband med schaktning.

Spontplankor sätts ner runt arbetsområdet för att skapa en tät konstruktion, en så kallad spontlåda. Spontlådan kommer att injekteras i botten, för att säkra tätheten och undvika inläckage eller påverkan på grundvattnet runt schaktet. Kontroller sker med pumptest och infiltrationsbrunnar installeras, för att vid eventuellt inläckage kunna skyddsinfiltrera vatten och upprätthålla grundvattennivåerna.

Efter detta görs pumptestet för att säkerställa att konstruktionen är tät så att schaktning kan påbörjas. Då kommer de stora delarna av den befintliga betongkonstruktionen, som spårvägen och gatan vilar på idag, att demonteras och fraktas bort.

Vid sågning används vatten för att binda damm och minimera antalet dammpartiklar i stadsmiljön. En dämpad sågklinga ska minska ljudet och därmed störningen för allmänheten. Under de sista två veckorna gör vi formar och gjuter de nya betongelementen. När jobbet är klart ska gatan återfyllas och spårvägen återställas. Arbetet beräknas ta 15 veckor. 

Allmänheten påverkas

Spårvägstrafiken är avstängd från Järntorget till Lilla Torget, trafiken leds om från Södra Hamngatan till Norra Hamngatan med sänkt hastighet. Det kommer att bullra och till viss del damma, tung trafik kommer att öka särskilt under pålnings- och spontarbeten vilket i nuläget planeras ske vecka 26.

Informationsblad 18-06-11 (pdf-fil, 596 kB, öppnas i nytt fönster)